• ZESPL SZKL EKONOMICZNYCH
  • ZESPL SZKL EKONOMICZNYCH
  • ZESPL SZKL EKONOMICZNYCH

Podkarpacie stawia na zawodowców

Strona główna » Podkarpacie stawia na zawodowców

2013-03-03 18:09

 

 

Człowiek - najlepsza inwestycja
 

Projekt pn.:

Podkarpacie stawia na zawodowców 
numer projektu: WND-POKL.09.02.00-18-001/12

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013

 

 

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca: pion podlegający Wicedyrektorowi ds. Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
Lider projektu: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Partnerzy Projektu:
Powiaty: Miasto Rzeszów, bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, kolbuszowski, krośnieński, leski, leżajski,  lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski, Miasto Krosno, Miasto Przemyśl, Miasto Tarnobrzeg oraz Zespół Szkół CKR w Rzemieniu, Zespół Szkół CKR w Nowosielcach, Gmina Kamień, Gmina Łańcut, Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie.

 

Opis projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w województwie podkarpackim w okresie do końca października 2014 r.