• ZESPL SZKL EKONOMICZNYCH
  • ZESPL SZKL EKONOMICZNYCH
  • ZESPL SZKL EKONOMICZNYCH

Projekt Zainwestuj w siebie, postaw na przyszłość

Strona główna » Projekt Zainwestuj w siebie, postaw na przyszłość

2016-09-03 10:06

 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu informuje, że od nowego roku szkolnego 2016/2017 będzie w szkole realizowany projekt „Zainwestuj  w siebie postaw na przyszłość” realizowany w ramach Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego  w  ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 . Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego. Funduszu Społecznego.

 Celem projektu jest podniesienie poziomu i efektów kształcenia zawodowego w CKZIU nr 2 w Przemyślu,  wzrost zatrudnienia absolwentów Technikum nr 2 poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły.

 

W ramach projektu przewidziane są :

-  szkolenia ECDL dla technika ekonomisty

-  kursy obsługi wózków widłowych i kas fiskalnych dla technika handlowca

-  kurs florystyczny dla technika architektury krajobrazu

- indywidualne doradztwo zawodowe dla wszystkich kierunków kształcenia

- płatne wakacyjne staże ( miesięczne lub dwumiesięczne ) dla uczniów i uczennic wszystkich   kierunków

- zajęcia dodatkowe – firmy symulacyjne dla technika handlowca

- zajęcia dodatkowe – firmy symulacyjne dla technika ekonomisty

- studia podyplomowe, szkolenia i kursy dla nauczycieli                                  

 

 Zostaną także doposażone pracownie zawodowe  oraz powstanie nowoczesna pracownia multimedialna dla zawodu technik ekonomista.

 

Zachęcamy do  uczestnictwa w projekcie !

 

W załączeniu :

Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami.