Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

Dzień Patrona Szkoły 19.01.2007 r.

      Kolumbowie, bo podobno jak Krzysztof Kolumb, odkrywca Ameryki, odnaleźli sens swego życia w walce
o wolność ojczyzny. Urodzeni na początku lat 20. XX w., w niepodległej Rzeczypospolitej, dojrzewali w okresie wojny. Uczyli się, tworzyli wiersze, walczyli w szeregach organizacji Polski podziemnej. Wielu spośród nich zginęło tragicznie - w powstaniu warszawskim, w egzekucjach ulicznych. Polegli tak młodo, byli "kamieniami" rzuconymi przez Boga na szaniec, brylantami, którymi strzelano do wroga.
      Do najbardziej utalentowanych należał patronujący naszej Szkole - Krzysztof Kamil Baczyński. Twórczość poety, wyrastająca z niepokoju wojennego, jest ciągłym poszukiwaniem postaw i wartości, świadectwem rozterek, uczuć i pragnień "straconego pokolenia". Kolumbowie to poeci czynu - wcielali w życie prawdę głoszonych przez siebie słów. Baczyński podzielił tragiczny los wielu swych rówieśników, pozostawił jednak po sobie legendę.

Zdjęcia do obejrzenia w Fotogalerii

      Zmierzyli się z nią uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych, organizując pod kierunkiem uczących języka polskiego: Pani mgr Lucyny Gajdy i Pani mgr Doroty Gaweł, obchody Dnia Patrona Szkoły. Złożyły się na nie dwa konkursy: "Konkurs wiedzy o życiu i twórczości K. K. Baczyńskiego" oraz konkurs plastyczny - "Ilustracja do wiersza Poety". Były one poprzedzone prezentacją multimedialną, przygotowaną przez Konrada Sycza z kl. 3d, przy współpracy z Bartłomiejem Kiekiem, Mileną Jakubiszyn i Piotrem Kowalskim.
      W konkursie wiedzy o twórczości Patrona zwycięstwo odnieśli uczniowie kl. 2d - Artur Śliwa (I miejsce), Paweł Stochła (II miejsce) i Joanna Bobko (III miejsce). W konkursie plastycznym jury przyznało I miejsce reprezentacji klasy 3c w składzie: Magdalena Grendus, Anna Hawro i Justyna Krzyk. Kolejne miejsca przypadły klasom: 1d (skład: Paulina Domin, Klaudia Krupczak, Wojciech Mokrzycki) i 1b (skład: Bartosz Bachleda, Kamila Lonc, Marcin Sękowski). Wyróżnienie otrzymały: Magdalena Mazur, Marta Nalepa i Katarzyna Winiarz z klasy 2c.
      W organizację obchodów tego wyjątkowego dnia - 19.01.2007 r., włączył się Samorząd Uczniowski w nowym składzie wraz ze swą opiekunką: Panią mgr Anną Potocką. Imprezę poprowadzili: Anna Strzemińska z kl. 3b i Łukasz Kunicki z kl. 3a. W jej drugiej części zaprezentowali swe umiejętności zawodowe uczniowie kl. 2z, fryzjerzy
i cukiernicy. Widzowie mogli również obejrzeć zmagania uczestników konkursu na składanie modelu motocykla.
      Kolejnym punktem obchodów Dnia Patrona były ogólnoszkolne zawody pływackie, zorganizowane na krytej pływalni w Przemyślu. Uczniowie startowali w dwóch konkurencjach:
      - 25 m kraulem,
      - 25 m stylem grzbietowym.
Wyniki przedstawiają się następująco:
25 m stylem grzbietowym
dziewczęta:
      1. Kaczmarz Ewelina Id
      2. Szamraj Magdalena Ic
      3. Mazurkiewicz Elżbieta Ib
chłopcy:
      1. Kondrak Krystian Ic
      2. Klęsk Mateusz Ia
      3. Mokrzycki Wojciech Id
25 m kraulem
dziewczęta:
      1. Kaczmarz Ewelina Id
      2. Kurasz Magdalena IIIb
      3. Radochońska Magdalena Ib
chłopcy:
      1. Klęsk Mateusz Ia
      2. Kondrak Krystian Ic
      3. Kaszycki Jarosław Ia

      Na zakończenie Pan Dyrektor Zenon Koszelnik wręczył nagrody zwycięzcom, wyrażając uznanie dla organizatorów i uczestników tegorocznego Święta Patrona Szkoły.

Tekst: Dorota Gaweł
Zdjęcia: Artur Szypel, Tamara Binko

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!