Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

Projekt "Firmy ćwiczeniowe - szkoła przyszłych przedsiębiorców"
realizowany w ramach Programu Inicjatyw Wspólnotowych INTERREG III A

      Projekt obejmuje współpracę naszej szkoły z Obchodną Akademią w Świdniku (Słowacja) w zakresie zdobywania doświadczeń w tworzeniu i prowadzeniu małych i średnich firm. Celem współpracy jest wspieranie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży, co w konsekwencji ma ograniczyć liczbę bezrobotnych absolwentów
w naszych regionach i pobudzić inicjatywę lokalnych społeczności.

Etapy projektu realizowane w okresie 10 miesięcy:

W ramach tego projektu powstały cztery firmy symulacyjne:

Każda z nich składa się z ok. 10 osób i prowadzi fikcyjną, przez siebie zaplanowaną działalność.

Najlepsi uczniowie z firm ćwiczeniowych wyjechali 21 września 2006 r. w ramach wymiany na 3 dniowy pobyt do Svidnika na Słowacji. W odbywającym się tam pierwszym etapie eliminacji firm ćwiczeniowych jedna z naszych grup "EKOmoda" zajęła III miejsce na 13 startujących reprezentujących Svidnik, Preszów, Koszyce i Przemyśl.

26 września 2006 r. w naszej szkole odbył się drugi etap konkursu, podsumowujący pracę firm symulacyjnych polskich i słowackich. Był to zarazem pierwszy dzień pobytu słowackiej młodzieży w Przemyślu.


Harmonogram pobytu młodzieży słowackiej:

26.09.2006 r. (wtorek)

27.09.2006 r. (środa)

28.09.2006 r. (czwartek)

Tekst: Edyta Gościak
Zdjęcia: Radosław Fiń

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!