Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

Kalendarz Europejski

      Dzięki Generation Europe Foundation uczniowie "Ekonomika" otrzymają kolejne wydanie kalendarza Europejskiego - spodziewamy się go w czerwcu tego roku.

      Jest nie tylko zabawnym notatnikiem, ale przede wszystkim...

...to znakomite źródło informacji o:

      . Unii Europejskiej
      . możliwościach kariery zawodowej
      . zdrowiu i bezpieczeństwie
      . ochronie środowiska naturalnego.

Kalendarz Europejski zawiera:

      . Praktyczny kalendarz i notatnik, w których uczniowie mogą zapisywać pracę domową, robić notatki z lekcji
        - cytaty, informacje, pytania...
      . Materiały do pracy na lekcji - tematy ważne dla młodych ludzi: ochrona środowiska, prawa konsumenta,
        możliwości wyboru zawodu, aktywne obywatelstwo, wiedza o Unii Europejskiej i wiele innych.
      . Aktualne informacje i atrakcyjną szatę graficzną.
      . Adresy stron internetowych (polskich i europejskich), dzięki którym uczniowie mogą pogłębiać swoją wiedzę.
      . Wypowiedzi nastolatków z całej Europy.

Kalendarz Europejski pomaga młodym ludziom:

      . Nauczyć się krytycznego myślenia.
      . Zastanowić się nad społecznymi, ekonomicznymi i ekologicznymi konsekwencjami ich działań.
      . Podejmować niezależne, odpowiedzialne i mądre decyzje.
      . Rozwijać poczucie własnej wartości i aktywność obywatelską.

Kalendarz przygotowuje Generation Europe Foundation. Polska edycja powstaje z pomocą Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wydawcą i sponsorem bezpłatnej dystrybucji jest Komisja Europejska.

Tekst, zdjęcia: Edyta Gościak

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!