Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

Konferencja naukowa "Droga do samodzielności finansowej" - Instytut Ekonomii i Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza
w Jarosławiu - 2.XII.2011 r.

 

      Uczniowie klasy II c ZSE w dniu 2 grudnia 2011 r. uczestniczyli w konferencji naukowej "Droga do samodzielności finansowej", której organizatorem było Studenckie Koło Naukowe "FOCUS", działające
w Instytucie Ekonomii i Zarządzania w Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej
im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
.

Zdjęcia do obejrzenia w Fotogalerii

      Konferencja podzielona była na trzy panele. Po powitaniu zgromadzonych uczestników i prelegentów oraz przedstawieniu głównych założeń organizacji konferencji, moderator - mgr Wojciech Chrobak zaprezentował pierwszą część referatów, w której omówione były najbardziej aktualne stanowiska w zakresie rynkowych relacji
w sprzedaży bezpośredniej. W ramach I panelu wystąpili kolejno: doc. dr inż. Elżbieta Wolanin-Jarosz, przedstawiając referat pt. "Rola konsumenta w budowaniu przewagi konkurencyjnej firm" oraz dr Andrzej Olak, omawiający rozkład znaczenia komunikatów międzyludzkich, w oparciu o aspekty "Komunikacji interpersonalnej". Natomiast w tematykę "Skutecznej sprzedaży jako determinanta sukcesu przedsiębiorstwa" wprowadził gości
prof. dr hab. Andrzej Szromnik.

Tekst, zdjęcia: Elżbieta Radochońska-Wasiewicz

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!