Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

Międzynarodowa konferencja naukowaj "Młodzież wobec wyzwań społeczeństwa ryzyka"
- 20-21.X.2011 r.


      Uczniowie klas IIc, IIIa, IIIb, IIIc pod opieką Pani Katarzyny Gembarzewskiej i Pani Elżbiety Wasiewicz uczestniczyli w międzynarodowej konferencji naukowej "MŁODZIEŻ WOBEC WYZWAŃ SPOŁECZEŃSTWA RYZYKA" w dniach 20 - 21 października 2011 r. w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej
w Przemyślu.

      Główni organizatorzy:

Instytut Socjologii Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

Zakład Socjologii Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Sekcja Socjologii Młodzieży i Edukacji Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

PROBLEMATYKA KONFERENCJI:

We współczesnym społeczeństwie ryzyko jest coraz większe i dotyka ono w dużym stopniu młodzież.
Wchodzenie w dorosłość jest obecnie obarczone wieloma problemami. Bezrobocie wśród absolwentów, trudności
w osiągnięciu tożsamości społecznej, emigracja, alienacja polityczna, używanie środków psychoaktywnych, proliferacja agresji, pogorszenie się kondycji psychicznej, inflacja dyplomów, wzrost nierówności edukacyjnych
i obszarów wykluczania społecznego to tylko niektóre problemy pojawiające się we współczesnej rzeczywistości społeczno-politycznej.

Niektóre problemy pojawiły się wraz z następstwami szybkich i gwałtownych zmian społecznych. Wydaje się, że ryzyko i niepewność, które są immanentnymi cechami ponowoczesności formatują większość problemów młodej generacji. Diagnoza tych obszarów, próba refleksji nad zagrożeniami dla młodzieży jakie wywołuje wejście Polski
w system światowy i szukanie dróg rozwiązań będą głównymi celami organizowanej konferencji.

Tekst, zdjęcia: Elżbieta Radochońska-Wasiewicz
Źródło: http://www.pwsw.pl/konferencje

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!