Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu
- konkurs "Być i mieć w procesie kształtowania aktywności człowieka" I - III. 2012 r.

 

      Katarzyna Dejnaka z kl. I b/TE w gronie laureatów konkursu organizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnobrzegu, opiekun merytoryczny - mgr Beata Damaszko - nauczyciel przedmiotów prawniczych w ZSE.

      Uczennica otrzymała wyróżnienie i nagrodę - telefon komórkowy, za pracę pisemną pt. "Być i mieć w procesie kształtowania aktywności człowieka".

      Konkurs zorganizowała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu wraz z Samorządem Studenckim pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty, Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

      Główny cel konkursu to rozwijanie postaw aktywnych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu oraz promocja kreatywnego myślenia i działania.

      Konkurs skierowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego, świętokrzyskiego
i podkarpackiego, uczniów Polskich szkół ponadgimnazjalnych na Litwie i Łotwie i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.

      Cieszymy się, że również w tym roku szkolnym młodzież z naszej szkoły wzięła w nim udział, a laureatce
Kasi serdecznie gratulujemy !

Tekst: mgr Beata Damaszko - nauczyciel przedmiotów prawniczych, opiekun konkursu

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!