Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

Międzyszkolny Konkurs ‘BRITISH AND AMERICAN HOLIDAYS AND CELEBRATIONS’ 1.IV.2009 r.

      Dnia 1 kwietnia 2009 w naszej szkole odbył się konkurs, który sprawdzał wiadomości uczniów z zakresu świąt
i uroczystości obchodzonych w krajach angielskiego obszaru językowego. Zorganizowały go nasze nauczycielki języka angielskiego, a udział w nim wzięły 3 trzyosobowe drużyny reprezentujące następujące szkoły:
Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Usługowo Hotelarskich
i Gastronomicznych
oraz Zespół Szkół Ekonomicznych. Celem tego wydarzenia było rozpowszechnianie wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych, pogłębianie znajomości języka angielskiego a także wymiana doświadczeń i integracja młodzieży ponadgimnazjalnej.

      Konkurs odbył się w nowej pracowni języków obcych z użyciem sprzętu sfinansowanego w bieżącym roku szkolnym przez Urząd Miejski w Przemyślu.
      Drużyny zmierzyły się w 5 konkurencjach. Dwie z nich to słuchanie ze zrozumieniem z wykorzystaniem nowoczesnych słuchawek. Dzięki rzutnikowi konkurenci obejrzeli na ekranie obrazy, które należało przyporządkować odpowiednim świętom. Ponadto każda szkoła przedstawiła prezentację multimedialną oraz wzięła udział w quizie – te oceniane były przez jury w składzie: przewodniczący, pan Piotr Idzikowski, Naczelnik Wydziału Oświaty; pani Joanna Bigas, nauczycielka języka angielskiego z Zespołu Szkół Elektronicznych
i Ogólnokształcących; pani Anna Zagórska-Sosik, nauczycielka chemii władająca językiem angielskim, hobbistycznie wykładająca swój przedmiot w tymże.

Zdjęcia do obejrzenia w Fotogalerii

      Pierwsze miejsce, dzięki Ewelinie Lipiec z 2a, Basi Wojciechowskiej z 2e i Pawłowi Burchała z 3c zajął Ekonomik, drugie - Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących, trzecie - Zespół Szkół Usługowo Hotelarskich i Gastronomicznych. Pojedynek był bardzo wyrównany. Rożnice między kolejnymi miejscami
na podium wynosiły zaledwie 2 punkty. Nagrody ufundował Urząd Miasta Przemyśla, a były to, dla zwycięzców słuchawki komputerowe, dla drugiego miejsca pendrivy, dla trzeciego miejsca płyty CD do nauki języka angielskiego. Dodatkową nagrodę dla pierwszego miejsca - 3 słowniki, ufundowała i wręczyła pani dyrektor Szkoły Języków Obcych MITEINANDER, Beata Zawada.

Dziękujemy sponsorom!

Jak widać, warto brać udział w konkursach! Zapraszamy!

Tekst, zdjęcia: Anna Urban

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!