Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Instytut Stosunków Międzynarodowych
IV edycja konkursu na "Esej w zakresie stosunków międzynarodowych"

 

 

      Justyna Sobek z kl. III b / TE z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. K. K. Baczyńskiego w Przemyślu
w gronie laureatów IV edycji konkursu na "Esej w zakresie stosunków międzynarodowych";
opiekun merytoryczny - mgr Beata Damaszko - nauczyciel przedmiotów prawniczych w ZSE.
Uczennica przygotowała pracę konkursową pt."Prawa człowieka we współczesnym świecie".

      Konkurs na "Esej w zakresie stosunków międzynarodowych", organizowany przez Instytut Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, jest formą popularyzacji wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy o stosunkach międzynarodowych. Umożliwia młodzieży udział
w debacie o problemach współczesnego świata, o wojnie i pokoju, o prawach człowieka, globalizacji, instytucjonalizacji itp.

      Laureaci I, II oraz III miejsca otrzymują indeksy PWSW w Przemyślu na kierunek stosunki międzynarodowe. Przyznawane są również wyróżnienia.

      Każda nadesłana praca jest oceniana przez Komisję Konkursową, do której wchodzą pracownicy naukowi PWSW, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Uniwersytetu Rzeszowskiego.

      Tematami konkursowymi prac IV edycji 2010/2011 były:

  1. Prawa człowieka we współczesnym świecie
  2. Unia Europejska w XXI wieku - kierunki integracji
  3. Rola Stanów Zjednoczonych w polityce światowej po 11 września 2001 r.

      Prace laureatów są publikowane w jednym z periodyków naukowych wydawanych przez Instytut Stosunków Międzynarodowych PWSW ("Studia europejskie i stosunki międzynarodowe", "Polityka Globalna").

      Patronat nad konkursem obejmują lokalne media, które upowszechniają informacje o konkursie i uczestniczą
w uroczystościach ogłaszania i wręczania nagród.

      Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w dniu 31 marca 2011 r. w PWSW, gdzie naszą szkołę reprezentować będzie Justyna Sobek.

                                                                                                                  Serdecznie gratulujemy !

Tekst: mgr Beata Damaszko - nauczyciel przedmiotów prawniczych, opiekun konkursu

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!