Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

I Edycja Internetowego Konkursu Matematycznego

UWAGA!!! JUŻ 15 LISTOPADA 2008 r. ROZPOCZYNAMY

INTERNETOWY KONKURS MATEMATYCZNY

DLA UCZNIÓW KLAS III i IV TECHNIKUM ORAZ III LICEUM PROFILOWANEGO

      - Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Przemyślu (www.zsz1przemysl.edu.pl).

      - Celem konkursu jest rozwój uzdolnień matematycznych, popularyzacja przedmiotu.

      - Konkurs ma charakter indywidualny.

      - Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń klasy III lub IV Technikum oraz III Liceum Profilowanego.

      - Uczestnictwo w konkursie polega na rozwiązaniu co najmniej jednego testu.

      - Moment przystąpienia do konkursu i liczba rozwiązanych testów są dowolne.

      - Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie polega na przesłaniu do organizatora konkursu
       (na adres: zsznr1.if@wp.pl) informacji: imię, nazwisko, szkoła, klasa, miejsce zamieszkania,
       adres e-mail.
       Zgłoszenie można również przekazać nauczycielowi uczącemu matematyki.

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!