Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

II Edycja Internetowego Konkursu Matematycznego

JUŻ 15 MARCA 2010 r.

ROZPOCZYNAMY

INTERNETOWY KONKURS MATEMATYCZNY

DLA UCZNIÓW KLAS III TECHNIKUM

      - Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Zespół Szkół Informatycznych i Mechatronicznych w Przemyślu.
      - Celem konkursu jest rozwój uzdolnień matematycznych, popularyzacja przedmiotu.
      - Konkurs ma charakter indywidualny.
      - Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń klasy III Technikum.
      - Uczestnictwo w konkursie polega na rozwiązaniu co najmniej jednego testu.
      - Moment przystąpienia do konkursu i liczba rozwiązanych testów są dowolne.

      Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy:

      - Przeczytać regulamin i zaakceptowac go.
     - Wysłać ankietę rekrutacyjną na adres: zsznr1.if@wp.pl.
     - Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

Zgłoszenie uczestnictwa w II edycji Internetowego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas trzecich Technikum, organizowanego przez Zespół Szkół Informatycznych i Mechatronicznych w Przemyślu.

IMIĘ
NAZWISKO
SZKOŁA
KLASA
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA MATEMATYTKI
MIEJSCE ZAMIESZKANIA
ADRES E-MAIL

 

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!