Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

V edycja konkursu - "Młodzi Przeciwko Patologiom Społecznym"

      Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie już po raz piąty zorganizowała dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Ogólnopolski Konkurs "Młodzi Przeciwko Patologiom Społecznym".
      Uczniowie z ZSE, którzy przygotowali prace konkursowe w I etapie, pod kierunkiem nauczyciela
Beaty Damaszko, to:

  1. Klaudia Waciak, kl. I b / TE, t. 3;
  2. Bartosz Sokolik, kl. III b / TE, t. 4;
  3. Mateusz Łokietko, kl. III b / TE, t. 4;
  4. Sobek Justyna, kl. III b / TE, t. 4;
  5. Magdalena Leszków, kl. II c / TH, t. 4;
  6. Ewelina Szela, kl. II b / TE, t. 4;
  7. Paulina Grabas, kl. II b / TE, t. 4.
  8. Angelika Sadowska, kl. III c / TE, t. 4.

      Każda edycja Konkursu objęta jest patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz Wojewódzkich Kuratorów Oświatowych. Ponadto Konkurs objęty był patronatem oraz wsparciem zarówno merytorycznym jaki i organizacyjnym przez Akademicki Związek Sportowy oraz Fundację Pedagogium. Medialnie: Telewizja Polska TVP1 oraz Radio Dla Ciebie.

      Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów oraz nauczycieli problematyką twórczej profilaktyki środowiskowej oraz wyłonienie i wyszkolenie młodzieżowych liderów środowiskowych, których zadaniem jest prowadzenie profilaktycznej działalności kulturotechnicznej - plastycznej, muzycznej, teatralnej lub sportowej
w ramach wspólnie tworzonych Klubów PEDAGOGIUM w środowisku swoich rówieśników. W ten sposób pomaga się młodzieży, która nie potrafi poradzić sobie z trudnościami otaczającej rzeczywistości i ma rozmaite problemy osobiste lub po prostu chce w sposób ciekawy i pożyteczny spędzić wolny czas.

      Konkurs składa się z trzech etapów:

      I. napisanie pracy na jedno z zadań konkursowych lub przesłanie reportażu fotograficznego traktującego
        o współczesnych problemach społecznych,

      II. test i konferencja dla 50 laureatów I etapu obydwu kategorii w siedzibie Pedagogium WSNS w Warszawie,
        celem wyłonienia 5 laureatów w każdej kategorii,

      III. warsztaty szkoleniowe dla 35 laureatów kategorii literackiej i 15 laureatów kategorii fotograficznej
        pierwszego etapu.

Tekst: mgr Beata Damaszko - nauczyciel, opiekun merytoryczny konkursu

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!