Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

Konkurs ze znajomości Małego Rocznika Statystycznego

      Centralna Biblioteka Statystyczna im. Stefana Szulca pod patronatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w ramach popularyzacji statystyki wśród uczniów szkół średnich od r. szk. 1969/70 organizuje Ogólnopolskie Konkursy ze znajomości Małego Rocznika Statystycznego (odbyło się ich XXXV).
     Konkursy te od I do XXXIII polegały na udzieleniu odpowiedzi na 20 pytań zamieszczonych
w Ankiecie konkursowej w oparciu o dane statystyczne zawarte w Roczniku i ich przeliczanie.
     Szkołom biorącym udział w Konkursie przyznawano lokaty za przeciętną punktację na 1 ucznia,
za masowy udział i lokatę za sumę miejsc.
     W ZSE w Przemyślu przeprowadzane były Konkursy ze znajomości MRS od r. szk. 1982/83 pod kierunkiem nauczycielki statystyki, p. Eugenii Skrzyńskiej, która szczególną uwagę zwracała na przeciętną punktację, a nie na masowy udział.
     Uczniowie uczestniczący w poszczególnych edycjach konkursu osiągali bardzo dobre lokaty w skali kraju, wśród Liceów Ekonomicznych w klasyfikacji na najwyższą przeciętną na 1 uczestnika:

      Od r. szk. 2004/05 XXXIV i XXXV edycje Konkursu mają zmienioną formę - podane są trzy tematy,
z których jeden należy opracować (opisowo - tabelarycznie - graficznie) korzystając z danych statystycznych MRSP.

      Konkursy te zapewniły Szkole wysokie lokaty:

      W/w uczennice otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe - Encyklopedię popularną i Słowniki ang.-pol. i pol.-ang. - Ewa, a Encyklopedię powszechną - Małgorzata. ZSE otrzymał MRSP i inne materaiły statystyczne. Moment wręczania nagrody i dyplomu Małgorzacie Moczarnej przez p. dyr. Zenona Koszelnika w obecności nauczycielki statystyki p. Eugenii Skrzyńskiej i uczniów klasy IIIa przedstawiają poniższe zdjęcia:

Tekst: Eugenia Skrzyńska
Zdjęcia: Urszula Klamut

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!