Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

Konkurs NBP na pracę pisemną - X edycja

      Narodowy Bank Polski zaprasza uczniów do udziału w X edycji Konkursu na pracę pisemną.

CEL KONKURSU:

Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do zgłębiania wiedzy z ekonomii oraz nabycie umiejętności praktycznego jej wykorzystania.

ADRESACI:

Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy wszystkich nauczycieli i uczniów publicznych oraz niepublicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (licea profilowane, licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe, z wyłączeniem szkół dla dorosłych).

TEMATY:

Dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnych:

      Polski system finansowy wobec zawirowań na światowych rynkach finansowych

NAGRODY:

Kapituła konkursu przyzna następujące nagrody laureatom konkursu (osobno w kategorii uczniów gimnazjów
oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych):

. za zajęcie pierwszego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3 700 zł brutto oraz publikacje książkowe,
. za zajęcie drugiego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 3 200 zł brutto oraz publikacje książkowe,
. za zajęcie trzeciego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 2 700 zł brutto oraz publikacje książkowe,
. trzy wyróżnienia po 1100 zł brutto oraz publikacje książkowe.

Ponadto Kapituła konkursu przyzna świadczenia pieniężne nauczycielom - opiekunom merytorycznym prac uczniów nagrodzonych w konkursie:

. za zajęcie przez ucznia pierwszego miejsca nagrodę pieniężną w wysokości 2 000 zł brutto,
. za zajęcie przez ucznia drugiego miejsca nagrodę pieniężną w wysokości 1 800 zł brutto,
. za zajęcie przez ucznia trzeciego miejsca: nagrodę pieniężną w wysokości 1 600 zł brutto,
. za otrzymanie przez ucznia wyróżnienia: nagrodę pieniężną w wysokości 1 200 zł brutto.

Praca konkursowa powinna spełniać wymogi formalne określone w Regulaminie X edycji Konkursu na pracę pisemną organizowanego w roku szkolnym 2011/2012 i przesłana do Centrali NBP dnia
21 października 2011 roku
na adres:

Departament Edukacji i Wydawnictw,
Narodowy Bank Polski,
ul. Świętokrzyska 11/21,
00-919 Warszawa,
z dopiskiem Konkurs na pracę pisemną.

Praca zostanie sprawdzona przez serwis antyplagiatowy Plagiat.pl.

Ewentualne pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: mlodziez@mail.nbp.pl

Tekst: Magdalena Wantuch na podstawie nbportal.pl

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!