Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

Ogólnopolski Konkurs "Sprawiedliwy Handel - znaSH, chceSH, pomagaSH" organizowany przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich


      Konkurs jest częścią projektu badawczo-edukacyjnego, koordynowanego przez międzynarodowe zrzeszenie organizacji konsumenckich Consumers International i współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej.

W Konkursie mogą wziąć udział pojedynczy uczniowie lub zespoły uczniów. Osoby lub zespoły zgłaszające się do Konkursu zobowiązane są przedstawić prace o charakterze reklamy społecznej, poświęcone tematyce zrównoważonej konsumpcji i Sprawiedliwego Handlu. Prace powinny poruszać co najmniej jeden z poniższych tematów:

      - Warunki życia w krajach Globalnego Południa.
      - Bądźmy fair: na czym polega idea Sprawiedliwego Handlu.
      - Uprawy ekologiczne: wysoka jakość w połączeniu z poszanowaniem środowiska naturalnego.
      - Etyczne zakupy: liczy się nie tylko cena.
      - Mali niewolnicy: praca dzieci w krajach Trzeciego Świata.
      - Odpowiedzialni konsumenci, odpowiedzialne firmy.

Prace konkursowe mogą mieć dowolną formę, np. plakatu, nagrania dźwiękowego, filmu video.

Termin nadsyłania prac upływa 20 listopada 2010 roku. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 30 listopada
2010 r.

Zainteresowani uczniowie ZSE proszeni są o zgłaszanie się do konkursu.

Tekst: mgr Beata Damaszko - nauczyciel opiekun konkursu (na podstawie informacji znajdujących się na stronie Stowarzyszenia Konsumentów Polskich http://skp.pl/sh)

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!