Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

Finalistki I Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Podatkach 2011


      Ewelina Słupek (kl. III b/TE) oraz Angelika Szpek (kl. II a/TE) są finalistkami I Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Podatkach, mgr Beata Damaszko - nauczyciel prowadzący. Uczennice zakwalifikowały się do finału konkursu - III etap ustny, a Iwona Czarnecka (kl. III c/TH), Justyna Nieradka (kl. II a/TE) oraz
Wioleta Czarnecka (kl. I c/TH) uczestniczyły w II etapie w części testowej.

      Finał I-go Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Podatkach odbył się 13 kwietnia 2011 r. w Rzeszowie w Wyższej Szkole Prawa i Administracji, a zorganizował go Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych,
pod honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

      Finał składał się z dwóch etapów:

      Uczniowie musieli wykazać się wiedzą na temat zagadnień podatkowych, ekonomicznych i finansowych.
Zakres tematyczny był bardzo szeroki, dotyczył zarówno ogólnej wiedzy o podatkach, jak i odnosił się do podatkowego prawa materialnego m. in.:

  1. Ustawa o podatku od osób fizycznych.
  2. Ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Podatku od spadków i darowizn.
  4. Podatku od czynności cywilnoprawnych.
  5. Opłat lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego.

      Dodatkowo test obejmował wiedzę z zakresu prawa finansowego, źródeł prawa podatkowego oraz zasad wykonywania zawodu doradcy podatkowego uregulowanych w ustawie o doradztwie podatkowym.

      W części ustnej dodatkowo przewidziano m.in. pytania z zakresu wiedzy o zobowiązaniach podatkowych (Ordynacja podatkowa), podstawowych instytucji z prawa karno skarbowego (Kodeks karny skarbowy), ewidencji podatkowej (NIP).

      Pytania posiadały różny stopień trudności, od wiedzy ogólnej o systemie podatkowym, po szczegółowe instytucje prawa podatkowego zawarte w konkretnej ustawie podatkowej, m. in.: pytania o podmiot, przedmiot, podstawę opodatkowania, przykładowe zwolnienia od podatku oraz stawki danego podatku, a także zasad rozliczeń podatkowych.

                                                                                                                  Serdecznie gratulujemy !

Tekst: mgr Beata Damaszko - nauczyciel opiekun konkursu
Zdjęcia: Iwona Czarnecka, Angelika Szpek, Wioleta Czarnecka - uczennice ZSE

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!