Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
- konkurs "Wolność i odpowiedzialność w procesie kształtowania aktywności człowieka

 

 

      Maciej Wasyłeczko z kl. I b / TE w gronie laureatów konkursu organizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnobrzegu, opiekun merytoryczny - mgr Beata Damaszko - nauczyciel przedmiotów prawniczych w ZSE. Uczeń otrzymał wyróżnienie i nagrodę ufundowaną przez Samorząd Studencki za pracę pisemną pt. "Wolność i odpowiedzialność w procesie kształtowania aktywności człowieka".

      Konkurs zorganizowała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu wraz z Samorządem Studenckim pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty, Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Patronat medialny: Miejska Telewizja Tarnobrzeg, Telewizja Kablowa Stella oraz Radio Leliwa.

      Główny cel konkursu to rozwijanie postaw aktywnych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu oraz promocja kreatywnego myślenia i działania.

      Prace w formie pisemnej były oceniane przez Kapitułę Konkursu w składzie: prof. Mariusz Bratnicki, prof. Daniel Markowski, prof. Zdzisław Bartkowicz, dr Franciszek Danielewski.
Sekretarzem konkursu była dr Małgorzata Malinowska.

      W konkursie uczestniczyli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci PWSZ.

      Ogłoszenie laureatów nastąpiło 31 marca, natomiast wręczenie nagród odbędzie się 12 kwietnia 2011 r.
na posiedzeniu Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, w auli A w budynku PWSZ przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10.

                                                                                                                  Serdecznie gratulujemy !

Tekst: mgr Beata Damaszko - nauczyciel przedmiotów prawniczych, opiekun konkursu

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!