Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

Wakacyjny kurs "Przedstawiciel handlowy z obsługą kas fiskalnych"

      Cieszymy się bardzo, że przedsiębiorczy uczniowie z obecnej klasy III b, ukończyli w czasie wakacji tygodniowy kurs "Przedstawiciel handlowy z obsługą kas fiskalnych", uzyskując dodatkowe kwalifikacje zawodowe. Celem kursu było przyuczenie do zawodu.

      Młodzież miała taką możliwość dzięki współpracy Zespołu Szkół Ekonomicznych z Ochotniczym Hufcem Pracy
w Przemyślu oraz inicjatywie nauczyciela przedmiotów zawodowych - mgr Beacie Damaszko, która w roku szkolnym 2009 / 2010 współpracowała z doradcami zawodowymi OHP (warsztaty tematyczne oraz lekcje
z udziałem zaproszonych gości z zakresu preorientacji zawodowej wzbogacające ofertę edukacyjną szkoły).

      Organizatorem kursu był Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu. Zajęcia edukacyjne w ramach kursu obejmowały takie zagadnienia jak:

      - marketing,
      - sztuka sprzedaży,
      - negocjacje handlowe,
      - trening umiejętności sprzedaży,
      - przepisy prawne w zakresie BHP,
      - obsługa kas fiskalnych.

      Uczniowie byli bardzo zadowoleni z tej pozaszkolnej formy zajęć edukacyjnych, a w przyszłości chcą ukończyć jeszcze inne kursy, gdy tylko pojawi się taka możliwość.

      Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w nowym roku szkolnym!

Tekst: Beata Damaszko

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!