Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

Feryjny kurs "Przedstawiciel handlowy z obsługą kas fiskalnych"

      Cieszymy się bardzo, że przedsiębiorczy uczniowie z klasy III b, ukończyli w czasie ferii zimowych tygodniowy kurs "Przedstawiciel handlowy z obsługą kas fiskalnych", uzyskując dodatkowe kwalifikacje zawodowe. Celem kursu było przyuczenie do zawodu.

      Młodzież miała taką możliwość dzięki współpracy Zespołu Szkół Ekonomicznych z Ochotniczym Hufcem Pracy
w Przemyślu oraz inicjatywie nauczyciela przedmiotów zawodowych - mgr Beacie Damaszko, która współpracuje
z doradcami zawodowymi OHP (warsztaty tematyczne oraz lekcje z udziałem zaproszonych gości z zakresu preorientacji zawodowej wzbogacające ofertę edukacyjną szkoły).

      Organizatorem kursu był Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu. Zajęcia edukacyjne w ramach kursu obejmowały takie zagadnienia jak:

      Uczniowie byli bardzo zadowoleni z tej pozaszkolnej formy zajęć edukacyjnych, a w przyszłości chcą ukończyć jeszcze inne kursy, gdy tylko pojawi się taka możliwość.

Tekst: mgr Beata Damaszko - nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSE.

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!