Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

Wakacyjny kurs "Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych"

      Cieszymy się bardzo, że przedsiębiorczy uczniowie z obecnej klasy III a, III b i III TA ukończyli w czasie wakacji tygodniowy kurs "Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych", uzyskując dodatkowe kwalifikacje zawodowe.

      Młodzież miała taką możliwość dzięki współpracy szkoły z Ochotniczym Hufcem Pracy w Przemyślu oraz zaangażowaniu i inicjatywie nauczyciela przedmiotów zawodowych - mgr Beacie Damaszko, która w roku szkolnym 2007/2008 współpracowała z doradcami zawodowymi OHP (warsztaty oraz lekcje z udziałem zaproszonych gości).

      Organizatorem kształcenia był Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu. Celem kursu było przyuczenie do zawodu. Zajęcia edukacyjne dotyczyły trzech obszarów:

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

2. Obsługa klienta.

3. Obsługa kas fiskalnych (w tym przepisy prawne dotyczące odpowiedzialności pracownika).

      Uczniowie byli bardzo zadowoleni z tej pozaszkolnej formy zajęć edukacyjnych. W przyszłości chcą ukończyć jeszcze inne kursy, gdy tylko pojawi się taka możliwość.

Tekst: Beata Damaszko

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!