Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

VI Wojewódzki Konkurs Ekonomiczny "Młody Ekonomista 2008" 21.02.2008 r.

      31.01.2008 r. odbył się w Ekonomiku etap szkolny VI Wojewódzkiego Konkursu Ekonomicznego " Młody Ekonomista 2008" pod hasłem ZAKŁADAM I PROWADZĘ FIRMĘ. Konkurs organizuje Zespół Szkół Licealnych
im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku.

      W eliminacjach wzięło udział 25 uczniów . Najlepszymi okazała się trójka dziewcząt, które zakwalifikowały się do finału:

Joanna Rzadkowska III a - 51 pkt
Ewa Janicka III a - 50 pkt
Małgorzata Moczarna IV a - 47 pkt

Zdjęcia do obejrzenia w Fotogalerii

      W czwartek 21.02.08 dziewczęta wraz z opiekunem p. Edytą Gościak wzięły udział w szkoleniu dla finalistów przeprowadzonym przez wykładowców uniwersytetu Rzeszowskiego, WSIiZ w Rzeszowie, Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu , PKO BP S.A. oraz przedstawicieli instytucji finansowych
i przedsiębiorców. Potem czeka je etap finałowy konkursu, również w Leżajsku, gdzie będą musiały zmierzyć się
z zadaniem na wzór projektu. Wola walki, chęć wygranej, szczypta wiedzy ;) i ... wsparcie kolegów - więcej nie potrzebują niczego !

Strona konkursu : www.me.zslchrobry.lezajsk.pl

TEMATYKA DO ETAPU I

I. Rynek i jego elementy:

. Konkurencja rynkowa
. Prawo popytu i podaży
. Elastyczność popytu i podaży

II. Państwo jako podmiot regulujący gospodarkę:

. Mechanizm oddziaływania na gospodarkę - polityka fiskalna i monetarna
. Problem makroekonomiczny - inflacja
. Problem makroekonomiczny - bezrobocie
. Wzrost i rozwój gospodarczy

III. Podmioty gospodarcze:

. Formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstwa
. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
. Prawo gospodarcze

IV. Przedmiot działalności jednostek gospodarczych w zakresie produkcji, handlu, usług i jego ewidencja:

. Zaopatrzenie i gospodarka materiałowo - towarowa jednostek
. Produkcja wyrobów i ich zbyt
. Działalność handlowa, usługowa i budowlano-montażowa

TEMATYKA DO ETAPU II

I. Szkolenie: " Zakładam i prowadzę firmę"

II. Rozrachunki jednostki gospodarczej:

. Rozrachunki z ZUS - składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, FP, FGŚP i ich ewidencja, deklaracje zgłoszeniowe
i rozliczeniowe, przelewy
. Rozrachunki z US z tytułu CIT, PIT - zasady obliczania dochodu, obliczanie miesięcznej składki, sporządzanie przelewu, deklaracje roczne, odpis wyrównawczy na CIT, koszty niestanowiące kosztu uzyskania przychodu
w zakresie CIT
. Rozrachunki z pracownikami - dokumentacja dotycząca wynagradzania pracowników, ewidencja listy płac

III. Obrót pieniężny i kredytowanie działalności jednostek gospodarczych:

. Rozliczenia gotówkowe a Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
. Rozliczenia bezgotówkowe - formy rozliczeń bezgotówkowych, zakładanie rachunku bieżącego i dokonywanie rozliczeń przy jego pomocy
. Korzystanie z obcych źródeł finansowania - dokumentacja i ewidencja kredytów bankowych

IV. Współpraca podmiotów gospodarczych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym, bankami, Urzędem Pracy.

V. Wypełnianie dokumentów w zakresie rozrachunków i obrotu pieniężnego oraz ich ewidencja.

Literatura:

P. Urbaniak ,, Podstawy ekonomii" cz. II eMPi2
St. Chudy, F. Kabat, M.Pietraszewski ,,Ekonomika przedsiębiorstw" cz. I, eMPi2
St. Dębski ,,Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw" cz. I WsiP
J. Matuszewicz, P. Matuszewicz ,,Rachunkowosć od podstaw z uwzględnieniem postanowień znowelizowanej ustawy o rachunkowości",
Finans-Serwis Zespół Doradców Finansowo-Księgowych sp. z o. O. w Warszawie Grupa Finans -Serwis z wyłącznym udziałem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Warszawa 2002
J. Matuszewicz, P. Matuszewicz ,,Zbiór zadań do podręcznika: Rachunkowość od podstaw"
Finans-Serwis Zespół Doradców Finansowo-Księgowych sp. z o. O. w Warszawie Grupa Finans -Serwis z wyłącznym udziałem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Warszawa 2002
B. Gierusz ,,Podręcznik samodzielnej nauki księgowania "
ODIDK sp. z o. o .Gdańsk 2001
Akty prawne:
Kodeks Handlowy
Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173, poz 1807)
Ustawa o rachunkowości z 29 wrzesień 1994r. wraz z późniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z późniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z późniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.).
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535)
Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257)
Aktualna prasa ekonomiczna
Strony internetowe instytucji finansowych

Tekst, zdjęcia: Edyta Gościak

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!