Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

"Nasza wspólnota, nasze miasto, nasz kraj"

      To tytuł projektu zaproponowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, który został podjęty i dofinansowany przez parafię pw. Świętej Trójcy w Przemyślu. Program skierowany jest głównie do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, a jego celem jest zwiększenie świadomości obywatelskiej i aktywności publicznej ludzi młodych, przywrócenie zaufania do instytucji publicznych, zwiększenie udziału obywateli w wolontariacie oraz zwiększenie solidaryzmu społecznego.

Zdjęcia do obejrzenia w Fotogalerii

      Organem założycielskim projektu jest Prezydent Miasta Przemyśla. Sprawdzonym sposobem osiągnięcia
w/w celu jest edukacja obywatelska z udziałem teoretyków i praktyków sfery publicznej, naukowej i pozarządowej. Kadrę stanowią więc wysoko kwalifikowani prelegenci i eksperci z dziedziny nauk historycznych, medioznawstwa, pedagogiki medialnej, psychologii, socjologii miasta i współczesnego społeczeństwa polskiego oraz socjologii etyki. Wolontariuszami projektu jest Koło Stowarzyszenia Rodzin Katolickich z parafii pw. Świętej Trójcy w Przemyślu
i Ruch Apostolstwa Młodzieży.

      W projekcie uczestniczy młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Przemyślu z klasy I "a" i I "b".
W ramach projektu młodzież bierze udział w wykładach, w wycieczkach historyczno - krajoznawczych, zwiedza muzea i obiekty sakralne, dyskutuje z prelegentami, politykami, kombatantami oraz ogląda filmy.
Ufamy, że w/w warsztaty będą bardzo ciekawym doświadczeniem dla ludzi młodych i okazją do większego zaangażowania obywatelskiego w przyszłości.

Tekst: ks. Jan Mazurek
Zdjęcia: uczniowie klas I a, I b uczestniczący w projekcie

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!