Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

Laureatki I stopnia Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową
organizowanej przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP

 

      W II edycji Ogólnopolskiej Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową, której opiekunem merytorycznym w ZSE jest Beata Damaszko, tytuł laureata I etapu Olimpiady zdobyły:
Ewelina Słupek, Agnieszka Cielecka kl. IV b/TE i Żaneta Pogorzelec kl. II a/TE.

      Wyniki I etapu zostały ogłoszone 1 marca 2012 r. na stronie organizatora Olimpiady http://www.olimpiada.sdsiz.pl. II Etap Olimpiady, podobnie jak I odbędzie się internetowo w dniach
15 - 29 marca 2012 r.

      Jednym z celów systemu oświaty jest przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia,
dlatego głównym celem Olimpiady jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności dotyczących planowania
i zarządzania karierą zawodową oraz podkreślenie roli poradnictwa zawodowego w procesie wyboru zawodu
i kierunku kształcenia. Długoterminowym celem edukacyjnym Olimpiady jest pogłębianie wiedzy i rozwijanie umiejętności wśród uczniów na temat konieczności świadomego podejmowania decyzji zawodowych, a także planowania i zarządzania karierą zawodową. Organizacja Olimpiady sprzyja także pogłębianiu wiedzy z tego
tematu wśród większej rzeszy nauczycieli.

      W zakres wiedzy i umiejętności, które mają odzwierciedlenie w zadaniach Olimpiady, wchodzą:

  1. Planowanie swojej przyszłości i kariery zawodowej.
  2. Określanie dróg prowadzących do perfekcyjnego opanowania zawodu.
  3. Wyszukiwanie niezbędnych informacji edukacyjno-zawodowych.
  4. Konfrontowanie swoich możliwości z wymaganiami zawodu (ocena uzdolnień i cech charakteru
    w aspekcie swojego zawodu).
  5. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do planowania kariery (pisania CV i list motywacyjny,
    list referencyjny itp.).
  6. Nauka kontaktów z pracodawcami.

      Olimpiada przeprowadzona jest w III etapach dla uczniów wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych
z całej Polski. I i II etap jest internetowy, a III - centralny w Warszawie.

                                                                        Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejny etap !

Tekst: mgr Beata Damaszko - nauczyciel opiekun olimpiady

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!