Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

Olimpiada Przedsiębiorczości

      Zachęcamy do udziału w kolejnej edycji Olimpiady Przedsiębiorczości. Tegoroczne hasło olimpiady brzmi "Społeczna odpowiedzialność biznesu". Szczegóły można poznać na stronie internetowej tj: www.olimpiada.edu.pl lub u opiekuna p. Edyty Gościak. Termin zgłaszania upływa 31 października.

      Mamy nadzieję, że jak w poprzednich latach znajdą się uczniowie, którzy dostaną się na eliminacje okręgowe, a potem powalczą o kolejne szczeble.

Atrakcyjne nagrody rzeczowe dla uczestników VII edycji Olimpiady, ich opiekunów merytorycznych
i szkół

      . Laureaci i opiekunowie laureatów z miejsc 1-5 otrzymają wysokiej klasy sprzęt komputerowy,
      . Laureaci i opiekunowie laureatów z miejsc 6-15 - palmtopy,
      . Laureaci i opiekunowie laureatów z miejsc 16-25 - aparaty fotograficzne.

Stypendia dla najlepszych

Bank BGŻ ufunduje stypendia w wysokości 5 tys. zł dla 10 najlepszych laureatów VII edycji Olimpiady. Będą one wypłacane w transzach w ciągu 10 kolejnych miesięcy, począwszy od września 2012 r., na założone w Banku BGŻ konta osobiste laureatów.

Nagrody finansowe dla laureatów

Dzięki wsparciu Ministerstwa Skarbu Państwa każdy laureat Olimpiady otrzyma dodatkowo nagrodę finansową
w wysokości 1500 zł.

Ułatwienia w postępowaniach kwalifikacyjnych na studia

Laureaci Olimpiady Przedsiębiorczości, na mocy uchwał senatów poszczególnych uczelni, uzyskują specjalne uprawnienia w postępowaniach kwalifikacyjnych do szkół wyższych.

1250 miejsc na elitarnym kursie biznesowym

Wszyscy zawodnicy zakwalifikowani do eliminacji okręgowych VII edycji Olimpiady uzyskają uprawnienia
do udziału w specjalnym kursie e-learningowym nt. rozwijania działalności biznesowej.

Książki biznesowe dla zawodników eliminacji okręgowych
Każdy zawodnik zakwalifikowany do eliminacji okręgowych VII edycji Olimpiady otrzyma wartościową publikację Wydawnictwa Difin.

Tekst: Edyta Gościak
Źródło: www.olimpiada.edu.pl

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!