Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

Europejska Olimpiada Społeczno-Prawna z finałem w Brukseli - VIII edycja 2011/2012

      Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Przemyślu, pod opieką nauczyciela przedmiotów prawniczych
- mgr Beaty Damaszko uczestniczyli w interdyscyplinarnej olimpiadzie przedmiotowej - Europejska Olimpiada Społeczno-Prawna, która jest organizowana przez Oddział Warszawski Zrzeszenia Prawników Polskich, Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji z siedzibą w Warszawie oraz Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, przy współudziale środowisk akademickich i zawodowych działających w sprawach edukacji społeczno-prawnej,
a także podmiotów zajmujących się problematyką prawa unijnego.

Podstawowymi celami Olimpiady jest:

      Zawody Olimpiady są trójstopniowe:

W etapie badawczym (trwającym od października do listopada b.r.), polegającym na napisaniu pracy konkursowej w formie eseju na jeden z tematów:

      I. Istota i przyszłość polityki regionalnej Unii Europejskiej.
      II. Zewnętrzny wymiar polityki UE.
      III. Zjawiska kryzysowe wewnątrz UE i sposoby ich uregulowania.

najciekawsze prace napisały:

Tekst: Beata Damaszko - nauczyciel, koordynator ds. olimpiady

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!