Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

Europejska Olimpiada Społeczno-Prawna z finałem w Brukseli- VI edycja 2010/2011

 

      Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Przemyślu, pod opieką nauczyciela przedmiotów prawniczych
- mgr Beaty Damaszko uczestniczyli w olimpiadzie przedmiotowej organizowanej przez:

przy współudziale środowisk akademickich i zawodowych działających w sprawach edukacji społeczno-prawnej
i zajmujących się problematyką prawa unijnego oraz w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

      W etapie badawczym (trwającym od października do listopada b.r.), polegającym na napisaniu pracy konkursowej w formie eseju na jeden z trzech tematów:

      najciekawsze prace napisali:

      Start w Olimpiadzie przyczynił się niewątpliwie do lepszego przyswojenia praktycznej wiedzy uczniów
o społeczeństwie i zasadach prawnych, poszerzył ich zainteresowania problematyką społeczno-prawną,
podniósł umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy o prawie i Unii Europejskiej
oraz był okazją do szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu uzdolnień.

Tekst: Beata Damaszko - nauczyciel, koordynator ds. olimpiady

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!