Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

Olimpiada "System prawa Unii Europejskiej" 2010/2011

      Olimpiada organizowana jest przez Stowarzyszenie GALATEO, Koło Naukowe Prawa Europejskiego oraz Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku przy współpracy z Pracownią Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji przy CKU w Białymstoku.
      Patronat honorowy nad konkursem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Olimpiada "System prawa Unii Europejskiej." składa się z trzech etapów.

W Zespole Szkół Ekonomicznych w Przemyślu w I etapie - szkolnym młodzież licznie uczestniczyła, a

16.12.2010 obył się II etap Olimpiady "System prawa Unii Europejskiej".

W II etapie - regionalnym wzięli udział następujący uczniowie:

 1. Katarzyna Tworek kl. III b / TE,
 2. Mateusz Wróbel kl. III b / TE,
 3. Gabriela Wolańska kl. III a / TE.

Uczniowie biorąc udział w Olimpiadzie "System prawa Unii Europejskiej - etap II utrwalili i poszerzyli swoją wiedzę m.in. o takie zagadnienia jak:

 1. Najważniejsze wydarzenia w historii Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej:
  a) inicjatywy polityczne mające na celu powołanie nowych polityk, instytucji, i sfer współpracy
  b) nazwy grup państw i koalicji podczas szczytów, procedur akcesji oraz inicjatyw na szczeblu międzynarodowym
  c) data podpisania i przyjęcia poszczególnych aktów prawa pierwotnego
  d) referenda dotyczące Konstytucji dla Europy oraz Traktatu z Lizbony.
 2. Najważniejsze postaci w historii Unii Europejskiej:
  a) dotychczasowi przewodniczący Komisji Europejskiej
  b) "ojcowie Europy"
  c) osoby przedstawiające kluczowe projekty współpracy w ramach Unii Europejskiej.
 3. Charakterystyka instytucji, organów doradczych i agencji Unii Europejskiej (skład, struktura wew., kompetencje) po Traktacie z Lizbony:
  a) Rada Europejska i Rada
  b) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ( w tym skargi)
  c) Trybunał Obrachunkowy
  d) Europejski Bank Centralny
  e) Komisja Europejska
  f) Parlament Europejski
  g) Komitet Regionów
  h) OLAF
  i) Komitet Ekonomiczno - Społeczny
  j) EUROPOL
  k) Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
  l) Europejska Agencja Środowiska
  m) Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn.
 4. Charakterystyka źródeł prawa Unii Europejskiej:
  a) rozporządzenia
  b) decyzje
  c) dyrektywy
  d) opinie i zalecenia
  e) prawo pierwotne
  f) akty ustawodawcze, delegowane i wykonawcze
  g) procedury stanowienia prawa.
 5. Podstawowe zasady prawa Unii Europejskiej:
  a) zasada pomocniczości
  b) zasada lojalności i wzmocnionej współpracy
  c) zasada proporcjonalności
  d) skutek bezpośredni
  e) prymat prawa europejskiego nad prawem krajowym.
 6. Budżet Unii Europejskiej:
  a) struktura budżetu Unii Europejskiej
  b) rodzaje wydatków pokrywane z budżetu Unii Europejskiej
  c) źródła finansowania działań Unii Europejskiej
  d) źródła przychodów Unii Europejskiej.
 7. Waluta euro:
  a) geneza wprowadzenia waluty
  b) ilość państw, która przyjęła wspólną walutę
  c) charakterystyka polityki Unii Europejskiej związana ze wspólną walutą.
 8. Istota i podstawowe zagadnienia związane z wzmocnioną współpracą.
 9. Warunki ubiegania się o członkostwo państwa w strukturach Unii Europejskiej.
 10. Regulacje prawne dotyczące wystąpienia ze struktur Unii Europejskiej, przed i po wejściu w życie Traktatu
  z Lizbony.
 11. Etapy rozszerzenia Unii Europejskiej.
 12. Działania zewnętrzne Unii Europejskiej:
  a) Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa. Charakterystyka, istota, podstawowe założenia.
  b) Europejska Polityka Sąsiedztwa
 13. Kompetencję wyłączne oraz dzielone z Państwami Członkowskimi.
 14. Prawa i obowiązki obywateli Unii Europejskiej
 15. Stosowanie prawa Unii Europejskiej, w porządku prawnym państw członkowskich.
 16. Układ z Schengen. (cel i charakterystyka)

Tekst: mgr Beata Damaszko - nauczyciel opiekun Olimpiady ( informacje na temat zagadnień Olimpiady pochodzą ze strony organizatora http://galateo.pl/ )

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!