Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

Jubileuszowa XXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

      W roku szkolnym 2011/2012 zostanie przeprowadzona XXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej.
Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi

"W poszukiwaniu nowego ładu ekonomicznego".

Pytania o charakterze ogólnym w części pisemnej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej będą koncentrować się wokół problematyki związanej z hasłem jej XXV edycji zgodnie z zarysem problematyki przedstawionym powyżej.

Pytania testowe i zadania będą natomiast odzwierciedlać całą problematykę zawartą w programie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, z uwzględnieniem zagadnień przedstawionych w literaturze zalecanej w przygotowaniach
do Olimpiady.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej ma charakter trzystopniowych zawodów, przy czym zawody I i II stopnia
(szkolne i okręgowe) zostaną przeprowadzone w formie pisemnej, natomiast zawody III stopnia (centralne) zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej.

Zawody I stopnia (szkolne) XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
Zawody I stopnia (szkolne) XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbędą się 9 listopada 2011 r. (środa)
- rozpoczęcie o godz. 9:00.

Uczestnicy Olimpiady będą odpowiadali na pytanie opisowe o charakterze ogólnym nawiązujące do hasła przewodniego Olimpiady, rozwiązywali zadanie z podstaw ekonomii oraz 30 pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią).

Zawody II stopnia (okręgowe) XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej Zawody II stopnia (okręgowe) XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbędą się 13 stycznia 2012 r. (piątek) - rozpoczęcie o godz. 11:00.

Uczestnicy Olimpiady będą odpowiadali na jedno pytanie o charakterze ogólnym oraz rozwiązywali zadanie
z analizy finansowej i 30 pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią).

Zawody III stopnia (centralne) XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
Zawody III stopnia (centralne) XXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbędą się 24 i 25 marca 2012 r.
(sobota i niedziela) w Centrum Edukacji Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego w Jachrance koło Warszawy.

Uczestnicy Olimpiady będą odpowiadali na pytanie opisowe o charakterze ogólnym oraz rozwiązywali:
zadanie analityczne i 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru.

Do części ustnej egzaminu - w drugim dniu zawodów - przystąpią tylko ci uczestnicy, którzy z części pisemnej uzyskają minimum kwalifikacyjne ustalone przez jury zawodów. Każdy uczestnik podczas części ustnej egzaminu będzie odpowiadał na pytanie zawarte w wylosowanym przez siebie zestawie pytań oraz będzie prezentował wskazany przez jury jeden z pięciu wcześniej zadanych tematów.

Zgłoszenia do olimpiady proszę kierować do pani Magdaleny Wantuch - opiekuna olimpiady
do 25 września 2011.

Tekst: Magdalena Wantuch
Źródło: www.pte.pl

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!