Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej - II edycja - 24.X.2011 r.

      24 października 2011 r. w ZSE odbyły się zawody szkolne Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Integracji Europejskiej. Wśród 25 uczniów z klas: I b/TE, II a/TE, II c/TH, III a/TE, IV b/TE, najwyższy wynik uzyskał
Adrian Włoch z kl. III a/TE, który reprezentował będzie szkołę na zawodach okręgowych;
opiekun merytoryczny mgr Beata Damaszko.

      Inicjatywa zorganizowania Olimpiady powstała w Instytucie Europeistyki na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

      Edycja w roku szkolnym 2011/2012 odbywa się pod hasłem "Polska Prezydencja w Unii Europejskiej".

      Celem Olimpiady jest rozwijanie wiedzy uczniów na temat historii i współczesności Unii Europejskiej
oraz kształtowanie uczucia poszanowania dla dziedzictwa historycznego i kulturowego Europy.

Jest to olimpiada tematyczna, związana z problematyką integracji europejskiej. Uczestnicy Olimpiady powinni orientować się we współczesnych procesach i zjawiskach społeczno-politycznych. Zamierzeniem jest zachęcenie uczniów do rozwijania umiejętności indywidualnego poszukiwania informacji na temat Unii Europejskiej i państw członkowskich, w tym samodzielnego, świadomego i selektywnego korzystania z bogatego strumienia informacji, szczególnie przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych. Uczestnictwo w olimpiadzie pozwoli uczniom na konfrontację własnych wiadomości i umiejętności z rówieśnikami.

Tekst: Beata Damaszko - nauczyciel przedmiotów zawodowych

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!