Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

III edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie - Wyższa Szkoła Prawa
i Administracji Przemyśl - Rzeszów - etap okręgowy 11.I.2012 r.


       11 stycznia 2012 r. w całej Polsce zakończył się II Stopień III edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie. W Rzeszowie Zespół Szkół Ekonomicznych reprezentowało 17 uczniów pod opieką Beaty Damaszko - nauczyciela przedmiotów prawniczych. Organizatorem Olimpiady jest Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl - Rzeszów.

       Uczniowie z ZSE, którzy wzięli udział w II etapie III edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie
i Prawie to:

       W 15 województwach test pisało ponad 1500 osób, z czego aż 750 z Podkarpacia (w siedzibie WSPiA
w Rzeszowie). Wyniki poznamy pod koniec stycznia. II Stopień Olimpiady wyłoni 30 najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy w marcu będą walczyć w etapie centralnym. Nagrodami są m. in.: nieodpłatne studia
w Wyższej Szkole Prawa i Administracji, stypendia i zakwaterowanie w Zespole Mieszkań Uczelnianych.

Zdjęcia do obejrzenia w Fotogalerii

             Podczas II Stopnia Olimpiady uczniowie musieli odpowiedzieć na 50 pytań jednokrotnego wyboru oraz
6 pytań problemowych do opisania. W teście znalazły się zagadnieniami z życia społecznego, politycznego
i ustrojowego w Polsce, Europie i na świecie. Były też pytania dotyczące ekonomii, działalności partii politycznych, instytucji rządowych i organizacji pozarządowych.

       Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Minister Sprawiedliwości, a Olimpiada organizowana jest razem z Podkarpackim Kuratorium Oświaty. Patronat medialny nad Olimpiadą sprawuje "Dziennik Gazeta Prawna". Merytoryczną opiekę nad Ogólnopolską Olimpiadą Wiedzy o Państwie i Prawie sprawuje Rada Programowa: wykładowcy WSPiA m.in. Prof. Zbigniew Ćwiąkalski (przewodniczący), Prof. Wiesław Skrzydło i Prof. Zbigniew Czarnik.

Tekst, zdjęcia: mgr Beata Damaszko - nauczyciel przedmiotów prawniczych, opiekun Olimpiady

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!