Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie

      15 listopada 2010 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Przemyślu odbyły się eliminacje szkolne "Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie" organizowanej pod patronatem Dziekana Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku przez II Społeczne LO im. T. Halika w Ostrołęce.

W eliminacjach szkolnych wzięli udział, rozwiązując test wiedzy prawniczej, uczniowie klasy: II b, III a oraz III b.

      Do eliminacji okręgowych, które odbędą się w Zamościu zakwalifikowali się:

      Katarzyna Tworek oraz Mateusz Wróbel z kl. III b.

      Zgodnie z Regulaminem Olimpiady, od jej uczestników oczekuje się gruntownej wiedzy na temat systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem informacji w zakresie prawa konstytucyjnego, administracyjnego, cywilnego, karnego i gospodarczego.

      Dodatkowo zagadnienia egzaminacyjne zawierają wiedzę z zakresu podstaw życia społecznego, polityki
i funkcjonowania państwa oraz stosunków i konfliktów międzynarodowych.

Szczegółowe informacje na temat Olimpiady są dostępne na stronie organizatora www.slo2.edu.pl.

Tekst: mgr Beata Damaszko - nauczyciel opiekun Olimpiady

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!