Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

VIII edycja Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej - eliminacje okręgowe

      16 stycznia 2010 r. w Rzeszowie odbyły się eliminacje okręgowe VIII edycji Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej organizowanej przez Akademię Humanistyczną im. A. Gieysztora w Pułtusku.
      Zespół Szkół Ekonomicznych w Przemyślu reprezentowała uczennica klasy II b Sylwia Adamska,
pod opieką nauczyciela przedmiotów zawodowych p. Beaty Damaszko.

      Celem Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej jest rozbudzenie zainteresowań uczniów problematyką integracji kontynentu, a także życiem społecznym, politycznym oraz gospodarczym kraju i świata.

      Program Olimpiady ma charakter interdyscyplinarny, a tematyka zawodów jest szersza niż program przedmiotów szkolnych. Uczestnicy powinni wykazać się nie tylko umiejętnością samodzielnego przyswajania wiedzy wykraczającej poza wymogi szkolne, ale także zdolnością do indywidualnego dokonywania analiz
na podstawie posiadanych wiadomości.

      Laureaci i Finaliści Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej mają prawo do zwolnienia z egzaminu dojrzałości
z przedmiotu: wiedza o społeczeństwie, zainteresowanie ze strony uczniów jest więc bardzo duże, a uczestnictwo
w eliminacjach okręgowych wymaga dużo pracy.

Tekst, zdjęcia: nauczyciel - opiekun olimpiady Beata Damaszko

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!