Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

Laureatki I stopnia
Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową
oganizowanej przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP

 

 

      Uczennice z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Przemyślu są w gronie laureatów I stopnia Olimpiady z Wiedzy
o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową, organizowanej przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych
i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej.

      Laureatki:

przygotowują się teraz do II stopnia Olimpiady, pod opieką nauczyciela przedmiotów zawodowych
mgr Beaty Damaszko.

      Jednym z celów systemu oświaty jest przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia, dlatego głównym celem Olimpiady jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności dotyczących planowania i zarządzania karierą zawodową oraz podkreślenie roli poradnictwa zawodowego w procesie wyboru zawodu i kierunku kształcenia. Długoterminowym celem edukacyjnym Olimpiady jest pogłębianie wiedzy i rozwijanie umiejętności wśród uczniów na temat konieczności świadomego podejmowania decyzji zawodowych, a także planowania
i zarządzania karierą zawodową. Organizacja Olimpiady sprzyja także pogłębianiu wiedzy z tego tematu wśród większej rzeszy nauczycieli.

       W zakres wiedzy i umiejętności, które mają odzwierciedlenie w zadaniach Olimpiady, wchodzą:

  1. Planowanie swojej przyszłości i kariery zawodowej.
  2. Określanie dróg prowadzących do perfekcyjnego opanowania zawodu.
  3. Wyszukiwanie niezbędnych informacji edukacyjno-zawodowych.
  4. Konfrontowanie swoich możliwości z wymaganiami zawodu (ocena uzdolnień i cech charakteru w aspekcie swojego zawodu).
  5. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do planowania kariery (pisania CV i list motywacyjny,
    list referencyjny itp.).
  6. Nauka kontaktów z pracodawcami.

      Komisja oceniająca prace uczniów bierze pod uwagę następujące elementy:

      Olimpiada przeprowadzona jest w III etapach dla uczniów wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych
z całej Polski. I i II etap jest internetowy, a III - centralny w Warszawie.

                                                                                    Trzymamy kciuki za kolejny etap !

Tekst: mgr Beata Damaszko - nauczyciel opiekun olimpiady.

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!