Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

Patron

Krzysztof Kamil Baczyński

Krzysztof Kamil Baczyński (pseud. Jan Bugaj), urodził się 22 I 1921
w Warszawie. Poeta, syn znanego krytyka literackiego Stanisława Baczyńskiego (1890 - 1939). Twórczość poetycką rozpoczął wcześnie, już jako uczeń gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie, gdzie w 1939 zdał maturę. Sympatyzował ze środowiskiem młodzieży lewicowej (organizacja Spartakus działająca na terenie szkół średnich), w czasie okupacji niemieckiej zaś
z ugrupowaniami socjalistycznymi, wydającymi podziemne pisma "Płomienie"
i "Droga". Studiował od 1943 polonistykę na tajnych kompletach. Wstąpił do harcerskich grup szturmowych, które stały się zalążkiem batalionu AK "Zośka".
Ukończył konspiracyjną Szkołę Podchorążych Rezerwy (krypt. Agrykola).
Uczestnik powstania warszawskiego, zginął 4 VIII 1944 w walce przy Placu Teatralnym w Pałacu Blanka, w pobliżu obecnego pomnika Bohaterów Warszawy. W parę tygodni później zginęła w powstaniu żona poety, Barbara, którą poślubił
w 1942 roku. Wspólny grób obojga znajduje się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w kwaterze batalionu powstańczego AK "Parasol".

Pierwsze zbiorki poetyckie Baczyńskiego były odbite na prawach manuskryptu
w drukarni konspiracyjnej na hektografie w siedmiu egzemplarzach:
"Zamknięty echem" i "Dwie miłości" (1940) oraz w antologiach "Werble wolności", "Pieśń niepodległa" i "Słowo prawdziwe".
Zdążył ogłosić tylko dwa obszerniejsze zbiory: "Wiersze wybrane" (1942) i "Arkusz poetycki" (1943), wydane
w serii miesięcznika "Droga". Pierwszy z nich spotkał się z wysoką oceną Kazimierza Wyki w krakowskim konspiracyjnym "Miesięczniku Literackim" (maj 1943).
Poezje Baczyńskiego były znane i cenione w kręgach literackich w podziemiach. W rękopisach zachowało się
ok. 500 utworów poetyckich, w tym kilkanaście obszernych poematów, ok. 20 opowiadań i fragmentów prozatorskich, a także wierszowany dramat.
Pierwszy powojenny wybór wierszy Baczyńskiego ukazał się w 1947 roku ("Śpiew z pożogi"). Pełne wydanie jego utworów ze wstępem Kazimierza Wyki i komentarzem edytorskim A. Kmity-Piorunowej w 1961 roku w zbiorze "Utwory zebrane".
Poeta uznawany jest powszechnie za najwybitniejszego twórcę pokolenia wojennego. Najbardziej znane wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego to: "Sur le pont d'Avignon", "Przypowieść", "Historia", "Pokolenie", "Mazowsze",
"Z głową na karabinie", "Poległym", "Elegia", "Bajka".

Wiersze Baczyńskiego spopularyzowała dodatkowo Ewa Demarczyk, śpiewając je do muzyki Zygmunta Koniecznego. Były też przekładane na wiele języków obcych.

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!