Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

Dzień Patrona Szkoły - 23.I.2012 r.

"A otóż i macie wszystko.
Byłem jak lipy szelest,
na imię mi było Krzysztof,
i jeszcze ciało - to tak niewiele".

      Słowa te zawarł Krzysztof Kamil Baczyński w pięknym wierszu dedykowanym Rodzicom. Ten najwybitniejszy poeta pokolenia wojennego, bohaterski żołnierz Polski Podziemnej, uczestnik powstania warszawskiego,
od 1977 roku patronuje Zespołowi Szkół Ekonomicznych w Przemyślu.

      W dniu 23.01.2012 r. obchodziliśmy uroczyście 91. rocznicę Jego urodzin. Pomysłodawczynią i organizatorką tego święta była Pani mgr Dorota Gaweł, która zaprosiła do współpracy Panie mgr: Elżbietę Radochońską - Wasiewicz (oprawa muzyczna), Katarzynę Gembarzewską (oprawa muzyczna), Martę Wiśniewską - Lupę (dekoracje, konkurs plastyczny) oraz Pana mgra inż. K. Kręciprocha (pokaz musztry w wykonaniu klasy1a).

Zdjęcia do obejrzenia w Fotogalerii

      Zebranych powitała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego - Katarzyna Tworek z klasy 4b.
Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu rozpoczął się krótki montaż słowno - muzyczny przybliżający sylwetkę K. K. Baczyńskiego. Oficjalną część uroczystości zakończyło ślubowanie uczniów klas pierwszych.

      Następnie przeprowadzony został konkurs recytatorski: 16 uczestników z klas I - III zaprezentowało interpretacje głosowe wylosowanych wierszy najwybitniejszego przedstawiciela pokolenia Kolumbów.
Urozmaicenie konkursu stanowiły występy utalentowanych wokalnie uczniowie naszej szkoły, których możemy podziwiać również na Niedźwiadkowej Scenie Młodych. Następnie rozstrzygnięto konkurs plastyczny, na który wpłynęły prace poświęcone tematyce powstania warszawskiego bądź przedstawiające portret K. K. Baczyńskiego. Zwycięzcom konkursowych zmagań dyplomy i nagrody wręczyli:
      Pan Dyrektor - mgr Adam Winiarski i Pani Wicedyrektor - mgr Lucyna Marcol.
Poniżej znajduje się lista laureatów obu konkursów.

Laureaci konkursu recytatorskiego:

Laureaci konkursu plastycznego:

      Jako główna organizatorka Obchodów Dnia Patrona pragnę podziękować Dyrekcji oraz w/w nauczycielom, którzy zechcieli zaangażować się w przygotowanie uroczystości. Obcowanie z poezją mówioną i śpiewaną nie jest rozrywką "lekką, łatwą i przyjemną", dlatego szczególne podziękowania kieruję do uczestników konkursowych zmagań oraz słuchaczy, których zachowanie odpowiadało randze święta.

      "Bo nie ma rozerwania, choć rozerwane słowa,
      bo nie ma zapomnienia, choć życie nas zapomni." - pisał K. K. Baczyński.
                                                                        Miejmy nadzieję, że tak właśnie się stanie.
                                                                                                                 Dorota Gaweł

Tekst: Dorota Gaweł
Zdjęcia: Katarzyna Iwachów

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!