Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

Realizujemy projekt unijny " Krok w przedsiębiorczość"

      W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole będzie realizowany projekt "Krok w przedsiębiorczość" jako innowacyjny program edukacyjny do zajęć z przedsiębiorczości. Jesteśmy jedną z 30 szkół w województwach małopolskim i podkarpackim biorących udział w tym działaniu.

      Środki do realizacji projektu pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego - PO "Kapitał Ludzki" (priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.5 Projekty innowacyjne)
w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

      W projekcie biorą udział uczniowie klasy III A, którzy na zajęciach dodatkowych wraz z nauczycielami
mgr inż. Edytą Gościak i mgr Grażyną Wojtas-Szewerniak mają poprowadzi firmę poligraficzno-marketingową. Szkoła do realizacji projektu otrzymała tablicę interaktywną, projektor, laptopy oraz urządzenie wielofunkcyjne. Uczniowie maja dostęp do platformy edukacyjnej, z pomocą której stawiają czoła trudnemu zadaniu prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Informacje o projekcie:
Autorami innowacji są :
Wydawnictwo Nowa Era (lider projektu) - wiodący wydawca podręczników szkolnych i innych publikacji edukacyjnych w Polsce, posiadający także duże doświadczenie w realizacji projektu edukacyjnych,

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (partner) - najlepsza uczelnia pedagogiczna w Polsce
(w świetle rankingu "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej") kształcąca nauczycieli od blisko 65 lat, specjalizująca się m.in. w badaniach naukowych z zakresu dydaktyk szczegółowych,

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (partner) - wiodący ośrodek doskonalenia nauczycieli w Polsce (największy w województwie podkarpackim), posiadający duże doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych.

      Głównym celem Projektu "Krok w przedsiębiorczość" jest zaprojektowanie i pilotażowe wdrożenie testujące
(w woj. małopolskim i podkarpackim) innowacyjnego programu kształtowania postaw przedsiębiorczych, rozwijania kompetencji matematycznych i umiejętności komputerowych w szkołach ponadgimnazjalnych.
Opracowany program kształcenia oparty jest na koncepcji tworzenia przez uczniów wirtualnej firmy (zlokalizowanej na otwartej platformie edukacyjnej) i konkurowania na wirtualnym rynku.

Tekst: Edyta Gościak
Źródło: www.krokwprzedsiebiorczosc.pl

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!