Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

Rekolekcje wielkopostne
Przemyśl, 10-12.III.2008 r.

"Kładę dziś przed wami życie i śmierć,
błogosławieństwo i przekleństwo.
Wybierajcie więc życie..."

                                                                                                                                      (Pwt 30,19)

Poniedziałek, 10 marca
"I tchnął w jego nozdrza tchnienie życia" (Rdz 2,7) 

 8.30              - spotkanie dla nauczycieli (w sali parafialnej)
                       "Autorytet Jezusa"
 9.30              - zawiązanie wspólnoty (w kościele pw. św. Trójcy)
 9.45              - katecheza
10.30             - śpiew, przygotowanie liturgii
11.00             - Eucharystia
                       "Eucharystia panis vitae" - Eucharystia Chlebem Życia

Wtorek, 11 marca
"Bóg śmierci nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących" (Mdr 1,13) 

 9.00              - modlitwa do Ducha Świętego
 9.15              - katecheza
10.30             - śpiew, przygotowanie liturgii
11.00             - Droga Krzyżowa "On dźwigał nasze boleści"
11.30             - projekcja filmu

Środa, 12 marca
"Wybierajcie więc życie, abyście żyli (...) miłując Pana Boga swego,
słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego" (Pwt 30,19-20) 

 9.00              - medytacja biblijna
 9.30              - katecheza
10.30             - Nabożeństwo Adoracyjne (okazja do spowiedzi)
                       "Uwielbiony bądź Panie, Boże mój"
12.00             - Eucharystia
                       "Bez niej nie można naprawdę żyć"

      W dniach od 10 do 12 marca 2008 r. w naszej szkole odbyły się rekolekcje wielkopostne, których myślą przewodnią był fragment Pisma Świętego:

"Kładę dziś przed wami życie i śmierć,
błogosławieństwo i przekleństwo.
Wybierajcie więc życie..."

      Słowo Boże i naukę rekolekcyjną skierował do nas ksiądz Marek Machała. który w obrazowy sposób starał się ukazać nam różne sposoby wyboru drogi życiowej.

      Pierwszy dzień upłynął pod znakiem rozmyślań zatytułowanych: "I tchnął w jego nozdrza tchnienie życia".
Rekolekcje jak co roku rozpoczęły się zawiązaniem wspólnoty. Wszyscy zgromadzeni w kościele wysłuchali pierwszej katechezy rozpoczynającej cykl nauk wielkopostnych. Następnie przez śpiew przygotowywaliśmy się
do Eucharystii, która była uwieńczeniem pierwszego dnia wspólnie spędzonych rekolekcji pod hasłem
"Eucharystia panis vitae" (Eucharystia chlebem życia).

      Główną myślą rozważań drugiego dnia był fragment księgi mądrości "Bóg śmierci nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących". Wówczas zapoznaliśmy się ze świadectwami życia.
Pierwszym z nich było słuchowisko z udziałem mężczyzny, który wyszedł z nałogu narkotykowego. Opowiedział on o szybkim staczaniu się na dno i bezsensownej śmierci swoich przyjaciół. Mówił również o sposobach walki
z nałogiem i próbach jego przezwyciężenia. Następnie obejrzeliśmy krótki film, który uświadomił nam, że nigdy nie powinniśmy zamykać sie w niedostępnym kręgu, w którym czujemy się bezpieczni i nie powinniśmy odrzucać pomocy, która ofiarowana jest nam z zewnątrz.
Kolejnym etapem była droga krzyżowa z rozważaniami dotyczącymi egzystencji. Po zakończeniu oficjalnej części ochotnicy mogli obejrzeć film pt. "Nauczyciel od muzyki".

      Trzeci, a zarazem ostatni dzień rekolekcji, rozpoczął się nastepną katechezą. Hasłem dnia było: "Wybierajcie więc życie, abyście żyli (...) miłując Pana Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego". Mieliśmy okazję pojednania się z Bogiem i bliźnim.
Punktem kulminacyjnym tego dnia była uroczysta Eucharystia ofiarowana w intencji uczniów, nauczycieli
i wszystkich pracowników szkoły.
      Przez cały czas trwania rekolekcji dużą popularnością cieszyły się piosenki: "Zaufaj Panu już dziś", "Twoja miłość jak ciepły deszcz", "Kto nigdy nie żył" oraz "Nie lękajcie się". Dzięki tym rekolekcjom staliśmy się bardziej uduchowieni i zaczęliśmy zastanawiać się nad sensem życia.

Tekst, zdjęcia: Katarzyna Winiarz, Ewa Kocik

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!