Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

Rekolekcje wielkopostne dla młodzieży
Zespół Szkół Ekonomicznych w Przemyślu
Kościół Parafialny PW. Świętej Trójcy w Przemyślu
23-25.III.2009 r.

"Otoczmy troską życie"

 

 

 

Poniedziałek, 23 marca

 9.00              - Zawiązanie wspólnoty - uwielbienie
10.00             - Konferencja Ks. Rekolekcjonisty
11.15             - Śpiew
11.30             - Medytacja + świadectwo

Wtorek, 24 marca

 9.30              - Zawiązanie wspólnoty - uwielbienie
10.00             - Konferencja Ks. Rekolekcjonisty
11.15             - Śpiew
11.30             - Medytacja + świadectwo

Środa, 25 marca

 9.30              - Uwielbienie - śpiew
 9.45              - Nauka rekolekcyjna + przygotowanie do spowiedzi
10.30             - Sakrament pokuty
11.30             - Eucharystia z kazaniem i zakończenie rekolekcji

Rekolekcje w naszej szkole 23-25 marca 2009 r.

      Słowo "rekolekcje" pochodzi od łacińskiego "recolere" i oznacza "zbierać na nowo, powtórnie".
Jest to kilkudniowy okres poświęcony odnowie duchowej poprzez modlitwę, słuchanie Słowa Bożego oraz spowiedź.
      Typowe rekolekcje parafialne w Kościele katolickim odbywają się zazwyczaj w Adwencie i Wielkim Poście
i trwają zwykle cztery dni, wliczając niedzielę. Pod koniec rekolekcji zazwyczaj jest okazja do spowiedzi świętej. Udział w rekolekcjach zamkniętych dzięki atmosferze głębokiego wyciszenia w osobistym i wspólnotowym spotkaniu z Bogiem ma wielkie znaczenie. Każdy wierzący ma możliwość konfrontacji swojego życia z Ewangelią
i odnowienia duchowego. O znaczeniu rekolekcji przypomniał papież Benedykt XVI mówiąc: "W naszej epoce coraz silniejszy jest wpływ sekularyzmu, a z drugiej strony powszechnie odczuwa się potrzebę spotkania z Bogiem.
Oby więc nie zabrakło dziś możliwości dawania miejsca intensywnemu słuchaniu Słowa w ciszy i modlitwie".

      W naszej szkole rekolekcje obywały się w tym roku w dniach 23-25 marca a przewodnikiem duchowym był
ks. Daniel Trojnar - Archidiecezjalny Moderator Ruchu "Światło - Życie". Zajęcia odbywały się
w poniedziałek, wtorek i środę w godz. 9. 30 - 12. 30. W rekolekcjach uczestniczyła nasza młodzież ze wszystkich klas oraz nauczyciele, jako opiekunowie na czele z dyrekcją. Przewodnim tematem, jaki zaproponował rekolekcjonista były słowa: "Nie umieraj, życie jest piękne". W poniedziałek i wtorek program był bardzo podobny. Było to najpierw poranne uwielbienie Pana Boga przez śpiew, a następnie głoszenie konferencji
("Otwórz uszy! Bóg mówi!). Wzmocnieniem słów kapłana były świadectwa życia wypowiedziane przez młodzież
z diakonii rekolekcyjnej. Dziewczęta dzieliły się swoim życiem i radością z odnalezienie Chrystusa. Następnym punktem programu było uwielbienie Jezusa przez modlitwę ("Uwielbiaj Pana swego moc") i kolejna konferencja ("Bądź uważny! Słuchaj!) zakończona nabożeństwem eucharystycznym ("Jego moc działa dziś, by uzdrowić Cię").
      W środę rekolekcje rozpoczęły się od porannego uwielbienie Pana Boga przez modlitwę ("Oto On, oto nadchodzi! Oddaj Mu pokłon") i konferencji. Następnym punktem programu było przygotowanie do Sakramentu Pokuty i adoracja Najświętszego Sakramentu ("Stwórz o Boże we mnie serce czyste"). Kolejne - najważniejsze zadanie rekolekcyjne to spowiedź ("Grzech wyznałem Tobie!") i zakończenie rekolekcji uroczystą Eucharystią.
Na koniec młodzież podziękowała księdzu rekolekcjoniście oraz złożyła kwiaty.
      Frekwencja rekolekcyjna wyniosła w tym roku 70,53 % i była wyższa jak w roku ubiegłym. Z pewnością udział młodzieży w rekolekcjach to ich głęboka potrzeba duchowa ale również i motywacja jaka płynęła od nauczycieli
i katechetów. Fizyczny udział nauczycieli i ich zaangażowanie religijne był potwierdzeniem starej słusznej zasady: "Słowo uczy, przykład pociąga". Z pewnością zapamiętamy sobie głębokie słowa księdza rekolekcjonisty, przekonujące, że życie jest piękne ale tylko wtedy, gdy jest zakorzenione w Chrystusie. Pamiętajmy także, że trzeba cieszyć się największym darem - darem istnienia oraz godnie przeżywać każdy dzień. Z pewnością za rok również uznamy, że trzeba się odnowić i chętnie skorzystamy z tej sprawdzonej przez wieki duchowej odnowy.

Tekst: ks. Jan Mazurek

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!