Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

Rekolekcje wielkopostne dla młodzieży
Zespół Szkół Ekonomicznych w Przemyślu
Kościół Parafialny PW. Świętej Trójcy w Przemyślu
15-17 marca 2010 r.

"Bądźmy świadkami miłości"

 

 

 

Poniedziałek, 15 marca

 9.30              - Zawiązanie wspólnoty - uwielbienie
10.00             - Konferencja ks. Rekolekcjonisty
11.15             - Śpiew
11.30             - Droga Krzyżowa

Wtorek, 16 marca

 9.30              - Zawiązanie wspólnoty - uwielbienie
10.00             - Konferencja ks. Rekolekcjonisty
11.15             - Śpiew
11.30             - Medytacja + świadectwo

Środa, 17 marca

 9.30              - Uwielbienie - śpiew
 9.45              - Nauka rekolekcyjna + przygotowanie do spowiedzi
10.30             - Sakrament pokuty
11.30             - Eucharystia z kazaniem i zakończenie rekolekcji


      "Bądźmy świadkami miłości"- Słowa hasła roku duszpasterskiego 2009/2010 było mottem przewodnim tegorocznych rekolekcji, które odbyły się w naszej szkole w dniach 15-17 marca. Przewodnikiem na drogach duchowych refleksji był ks. Krzysztof Rzepka - dyrektor Archidiecezjalnego Radia "FARA" w Przemyślu.
Na początku poprosił wszystkich o właściwe podejście do duchowych ćwiczeń:
      - "intra totus" - wejdź cały,
      - "mane solus" - zostań sam,
      - "exi alius" - wyjdź inny.

      W poniedziałek po tzw. zawiązaniu wspólnoty przez wspólny śpiew mogliśmy posłuchać o miłości.
Miłość nie jest:
      - uczuciem,
      - tolerancją,
      - seksem,
      - wolnością,
      - zabawą,
      - przyjemnością.

Zdjęcia do obejrzenia w Fotogalerii

      Miłość jest darem siebie dla drugiego ofiarowanym mu po to, aby on wzrastał i stawał się w pełni szczęśliwy. Taka miłość jest darem samego Boga, który nas obdarza sobą i uczy kochać na swój wzór: "Bóg jest miłością,
kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim" (por. 1 J 4, 7-16). Najważniejszym dowodem na miłość Boga do świata jest śmierć Syna Bożego: "Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego Jednorodzonego dał, aby każdy,
kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3, 16). Kochać zatem to uczestniczyć w życiu samego Boga i być do Niego podobnym.

      Po konferencji ks. Krzysztofa przeżywaliśmy Drogę Krzyżową i pochylaliśmy się nad miłością Jezusa do nas.

      Wtorkowe zajęcia rozpoczęły się również od śpiewu, po którym była konferencja rekolekcjonisty na temat świadectwa. "Współczesny człowiek słucha raczej świadków niż nauczycieli; nauczycieli o tyle, o ile są świadkami" (papież Paweł VI). Świadectwo chrześcijańskiego życia to nie udawana postawa, teatr, pokaz,
czy niewolnicze chrześcijaństwo. Jest to autentyzm - robię to, czym żyję, to konsekwencja wcześniejszych wyborów. Ks. Krzysztof przestrzegał przed nieumiejętnym korzystaniem z Internetu, telewizji, prosił by nie poddawać się "terrorowi mody" czy "poprawności politycznej", która narusza moralność. Świadectwo chrześcijańskie to promocja dobra, autentyzm i prawda. Jest trudne, ale daje satysfakcję, bo tylko autentyczny świadek, jest uczniem Chrystusa.

      Dopełnieniem konferencji było świadectwo pana Zdzisława - anonimowego alkoholika. Jako młody człowiek
był na drodze do zniszczenia swojego życia. Dzięki łasce Pana Boga i pomocy życzliwych ludzi wyszedł z nałogu
i od 16 lat nie pije. Obecnie daje świadectwo i przestrzega czym jest alkohol. Świadectwo alkoholika było nacechowane bólem i dramatem ale również radością z odzyskanej wolności.

      Zajęcia środowe to konferencja przygotowująca nas do spowiedzi oraz sakrament pojednania.
Mogliśmy podejść do konfesjonału i wyznać swoje grzechy otrzymując rozgrzeszenie. Dopełnieniem rekolekcji była wspólna Eucharystia. Podczas kazania ks. rekolekcjonista zachęcał nas do poszanowania życia jako największego daru, który otrzymaliśmy od Boga. Rekolekcje zakończyły się wspólnym podsumowaniem i podziękowaniami.

      Wg opinii wielu nauczycieli i uczniów rekolekcje były udane. Uczestniczyło 71,85 % młodzieży, co oznacza,
że frekwencja była nieznacznie lepsza niż w poprzednim roku. Co dokona się w naszych sercach? Czas pokaże. Wiemy, czego Chrystus od nas oczekuje; że "będziemy świadkami Miłości".

Tekst: Ks. Jan Mazurek - katecheta
Zdjęcia: Marek Włoch

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!