Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa

      Szkolna Internetowa Gra Giełdowa to konkurs, którego celem jest edukacja i promocja wśród młodzieży wiedzy na temat roli giełdy na rynku kapitałowym oraz nauczenie sprawnego poruszania się po nowoczesnej giełdzie. Poprzez wirtualne inwestowanie młodzież zdobywa praktyczną wiedzę o zasadach inwestowania, umiejętności analizowania, opracowywania strategii działania, podejmowania decyzji oraz pracy w grupie.

      W naszej szkole zarejestrowane są trzy zespoły w SIGG (Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej):

Klasa IV TA Klub BMAIVTA
      Magdalena Wrześniowska
      Andrzej Bednarz
      Barbara Miller

Klasa II TA Klub_674
      Sabina Piliszko
      Krystian Gręda
      Piotr Baryła

Klasa III TA Klub_1551
      Maria Machowska
      Wacław Wirkijowski
      Maciej Baran
      Piotr Bogusławski

W dniu 29.11.2007 r. Klub BMAIVTA był na 8 miejscu w rankingach ogólnopolskich.
Opiekunem konkursu jest p. mgr Elżbieta Radochońska-Wasiewicz.

Tekst: Elżbieta Radochońska-Wasiewicz, Renata Gdak
Zdjęcia: Elżbieta Radochońska-Wasiewicz

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!