Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

Wycieczka klasy II a do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu

      Dnia 2 grudnia 2009 r. klasa II a ZSE odbyła wycieczkę z p. K. Kręciprochem do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu.
Wycieczka ta miała na celu przybliżyć nam, jak wyposażona jest straż pożarna w sprzęt przeciwpożarowy
i ratownictwa drogowego oraz jakie zadania odnośnie zagrożeń wykonuje ta instytucja.

      Do obowiązków strażaków należy:
- ratowanie ludzi i zwierząt,
- gaszenie pożarów (mniejszych i większych),
- ratowanie ludzi w wypadkach drogowych.

      Każdy strażak wyposażony jest w strój wykonany ze specjalnego materiału. Taki ubiór nosi nazwę: ubranie typu NOMEX, które jest odporne na wysokie temperatury. Do ubioru tego wliczamy również buty gumowe odporne na porażenie prądem elektrycznym, rękawice, hełm, kominiarkę, maskę przeciwpożarową oraz sygnalizator bezruchu (jeżeli strażak pozostaje w bezruchu przez co najmniej 30 s sygnalizator wydaje bardzo specyficzne
i głośne dżwięki). W skład stroju wchodzą także butle powietrzne (strażacy lub ratownicy używają ich w czasie akcji).

      Państwowa Straż Pożarna w Przemyślu dysponuje pojazdami samochodowymi zaopatrzonymi w sprzęt specjalistyczny tj.:
- samochodem lekkim ratownictwa drogowego,
- samochodem ciężkim również do ratownictwa drogowego wyposażonym dodatkowo w dźwig o nośności 9 t.
   i wyciągarkę linową,
- samochody średnie i ciężkie do gaszenia pożarów o różnej pojemności zbiorników wodnych,
- łódź do ratownictwa wodnego ze sprzętem do nurkowania,
- zaporę przeciwolejową w przypadku katastrof ekologicznych wodnych.

      W końcowym etapie wycieczki strażacy zaprezentowali nam szybki sposób przemieszczania się między kondygnacjami na tzw. ześlizgu, a następnie zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie.


      Wszyscy byliśmy bardzo zadowoleni z tej wycieczki, gdyż zagadnienia teoretyczne zdobyte na lekcji przysposobienia obronnego potwierdziliśmy oglądając w rzeczywistości sprzęt gaśniczy.

Tekst: Martyna Mazur, Kazimierz Kręciproch
Zdjęcia: Mateusz Piech

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!