Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

Ogólnopolski Tydzień Kariery 17 - 23 październik 2011 r.
- Przemyskie Targi Edukacji i Pracy


      W dniu 18 października 2011 r. uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomicznych, pod opieką nauczycieli:
Beaty Damaszko, Renaty Gdak, Jadwigi Kuriańczyk, Teresy Śliwy uczestniczyli w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Przemyślu w Przemyskich Targach Edukacji i Pracy, organizowanych w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

      Targi swoim patronatem objęli Prezydent Miasta Przemyśla oraz Starosta Przemyski. Organizatorzy Targów to m. in.: Ochotnicze Hufce Pracy, Urząd Pracy, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta Przemyśla.

      Uczestnicy mogli poznać oferty UP, OHP, firm organizujących wymiany, praktyki, staże, wolontariat, szkół ponadgimnazjalnych i policealnych, uczelni wyższych, lokalnych instytucji świadczących usługi z zakresu poradnictwa zawodowego itp.

      Jak co roku uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomicznych wzięli udział w licznych konkursach m. in.: z zakresu wiedzy o wolontariacie, konkursie wiedzy o funduszach europejskich, konkursie znajomości zawodów.

Nagrody w konkursach zdobyli również::

      Ogólnopolski Tydzień Kariery to coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mająca na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw, działań i kreatywności na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego oraz wzmocnienia świadomości potrzeby wsparcia dla lepszej edukacji, pracy i kariery każdego obywatela.

Działania OTK 2011 odbywają się pod hasłem: "Poradnictwo kariery dla każdego ucznia!"

      W tym roku szczególną uwagę skierowano na szkołę, aby wesprzeć ją w rozwoju usług doradztwa edukacyjno-zawodowego, a wszystko to po to, aby dzieci i młodzież nauczyć szukać informacji, wybierać, planować
i podejmować odpowiedzialne decyzje edukacyjno - zawodowe.

Tekst: mgr Beata Damaszko oraz mgr inż. Teresa Śliwa
Zdjęcia: Katarzyna Tworek

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!