Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości - "Otwarta firma - biznes przy tablicy" 17-23.XI.2008 r.

      W dniach 17 - 23 listopada 2008 r. odbyła się pierwsza Polska edycja wielkiego, międzynarodowego projektu - "Światowy Tydzień Przedsiębiorczości", obchodzonego jednocześnie w 56 krajach.
Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości są premier Wielkiej Brytanii, Gordon Brown, brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark oraz amerykańska Fundacja Kauffmana. Celem jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi.
      Przewodniczącym Komitetu Honorowego Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce jest Pan Waldemar Pawlak, Wicepremier RP i Minister Gospodarki. Zaproszenie do udziału w pracach Komitetu Honorowego przyjęła Pani Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodowej, a także znani politycy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji propagujących wiedzę ekonomiczną, redaktorzy naczelni mediów.

      Projekt "Otwarta firma" to dla przedsiębiorstwa wspaniała okazja do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym. Szkoła otrzymuje zaś możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej
o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do wejścia na rynek pracy.

      Projekt składa się z czterech modułów, dostosowanych do poszczególnych etapów edukacji:
- Szkoła podstawowa, klasy I-III - "Poznajemy zawody w miejscu pracy"
- Szkoła podstawowa, klasy IV-VI - "Poznajemy przedsiębiorstwa w naszej okolicy"
- Gimnazjum - "Zawody w mojej okolicy"
- Szkoła ponadgimnazjalna - "Biznes przy tablicy"

      Nasza szkoła również włączyła się do programu realizując projekt "Otwarta firma - biznes przy tablicy" poprzez organizowanie spotkań młodzieży z konsultantami - przedstawicielami firm.
      Konsultanci dzielą się z uczniami wiedzą merytoryczną oraz umiejętnościami wykorzystania jej w praktyce; pomagają uczniom zrozumieć materiał przekazywany w szkole. Jako praktycy przybliżają im zasady funkcjonowania rynku oraz działających na nim instytucji biznesowych, wyjaśniają zależności pomiędzy zdarzeniami ekonomicznymi. Ważnym elementem tych spotkań jest także prezentacja doświadczeń i przemyśleń dotyczących własnej drogi zawodowej i edukacyjnej.

      Spotkania te są dla uczniów okazją do pogłębienia wiedzy, wyjaśnienia wątpliwości, zadawania pytań. To także możliwość przedyskutowania problemów, na które natknęli się w trakcie zajęć. Konsultanci stanowią dla młodzieży wzór do naśladowania, a ich obecność na zajęciach zachęca i motywuje uczniów do samodzielnej i bardziej wytężonej pracy.
Zaproszenie na lekcje przyjęli :
1. Powiatowy Urząd Pracy
2. Miejski Rzecznik Konsumentów
3. Bank Zachodni WBK S.A.

Tekst: Edyta Gościak, Magdalena Wantuch
Zdjęcia: Magdalena Wantuch

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!