Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

Spotkanie w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przy UP - 22.IX.2011 r.

      22 września 2011 r. uczniowie klasy II c / TH oraz III c gr. ch. z ZSE pod opieką nauczycieli
Beaty Damaszko i Teresy Śliwy, odwiedzili Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przy Urzędzie Pracy w Przemyślu.

      Doradcy zawodowi z CIiPKZ od wielu lat współpracują ze szkołą w zakresie pomocy młodzieży w wyborze zawodu. Wspólna praca nauczycieli i doradców przynosi pożądany efekt w postaci trafnych wyborów uczniów
w zakresie dalszej drogi kariery edukacyjnej i zawodowej, zgodnej zarówno z indywidualnymi predyspozycjami jednostki, jak i potrzebami społeczno-gospodarczymi kraju oraz wymogami rynku pracy.

Tekst: Beata Damaszko - nauczyciel przedmiotów zawodowych

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!