Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

Warsztaty w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przy UP - 9.VI.2011 r.

      9 czerwca b.r. po raz kolejny młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych, pod opieką nauczyciela Beaty Damaszko, miała okazję uczestniczyć w warsztatach z zakresu planowania kariery zawodowej, tym razem
w zajęciach w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej wzięli udział uczniowie kl. II d / LP.
Część zajęć dotyczyła m. in. pracy z kamerą, a dokładniej uczniowie mieli możliwość obejrzenia siebie podczas symulowanej rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, później dokonali samooceny i uświadomili sobie błędy, których można uniknąć jeśli popatrzymy na siebie z drugiej strony. Młodzież obejrzała też film edukacyjny
z zakresu autoprezentacji. Uczestnicy warsztatów byli bardzo zadowoleni z tej formy zajęć, które poszerzają ofertę edukacyjną szkoły.
Cieszymy się bardzo ze współpracy ZSE z CIiPKZ przy UP, bowiem doradcy zawodowi z CIiPKZ od lat służą młodzieży pomocą w określeniu dalszej drogi edukacyjnej oraz wejścia na rynek pracy. Uczestnicy spotkań zapoznają się z sytuacją na aktualnym rynku pracy, możliwością korzystania ze staży, bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz kierunków studiów, korzystają z testu predyspozycji zawodowych,
który jest pomocny w określeniu preferencji i zainteresowań zawodowych, wyborze kierunku kształcenia, szkoły czy zawodu.

      Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Przemyślu działa w ramach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie i funkcjonuje jako wyspecjalizowana jednostka organizacyjna w prowadzeniu poradnictwa zawodowego poprzez świadczenie wyspecjalizowanych usług w zakresie planowania kariery zawodowej na rzecz bezrobotnych i poszukujących pracy. Do zadań każdej z tych placówek należy przede wszystkim:
. udzielanie pomocy w podejmowaniu decyzji zawodowych oraz poszukiwaniu odpowiedniej pracy,
. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie informacji o zawodach, rynku pracy, oraz o możliwościach
   zdobywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
. udzielanie pomocy w aktywnym poruszaniu się po rynku pracy,
. dysponowanie informacjami o programach rynku pracy, które ułatwiają zatrudnienie,
. pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.

Tekst, zdjęcia: mgr Beata Damaszko - nauczyciel przedmiotów zawodowych

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!