Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

      Tradycyjnie, jak co roku, Szkolne Koło Caritas włącza się w ogólnopolską akcję Caritas WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM.

      Celem Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w tym roku jest uświadomienie naszemu spoleczeństwu konieczności wyrównywania szans edukacyjnych i wsparcia dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, zaniedbanych
lub borykających się z uzależnieniami od alkoholu lub innych używek.

      Caritas Polska prowadzi Program "Skrzydła" pozwalający dzieciom i młodzieży na kontynuowanie nauki
w szkole oraz ich wszechstronny rozwój. Obecnie Caritas obejmuje pomocą zapomogową ponad 1500 dzieci.

      Ofiary z tegorocznej akcji zostaną w diecezjalnych Caritas, część z nich zasili parafialne zespoly Caritas,
z przeznaczeniem na pomoc dzieciom. Tradycyjnie już 10 groszy z małej świecy zostanie przeznaczone na pomoc dla ubogich dzieci poza granicami kraju.

      Płonące światło świecy Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom jest znakiem nadziei dla dzieci, które nadziei pozbawia brak perspektyw życiowych i możliwości zaspakajania elementarnych potrzeb. Jest ono wyrazem naszej gotowości dzielenia się z innymi tym, co posiadamy, tak, aby radość z narodzin Chrystusa mogła stać się ich udziałem. Jest konkretnym gestem troski o najsłabsze grupy społeczne: dzieci ubogie, pokrzywdzone przez los, sieroty.

      Niech na naszych wigilijnych stołach, podobnie jak w latach ubiegłych, nie zabraknie wigilijnych świec!

Tekst, zdjęcia: Magdalena Wantuch

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!