Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

Współpraca ze Lwowem

      Wyższe Studium Restauracyjnego Serwisu i Turystyki z siedzibą we Lwowie - placówka oświatowa, istnieje od 1954. Zatrudnia 32 wykładowców oraz 70 nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

      Studium zajmuje się kształceniem młodzieży w kierunku uzyskania kwalifikacji w zawodach: kucharz, cukiernik, kelner, sprzedawca, technolog żywienia, agent turystyki, handlowiec. Placówka dysponuje bazą materialno- techniczną w postaci hotelu, restauracji, sal konferencyjnych, pracowni komputerowej, a przede wszystkim centrum symulacyjnego dla potrzeb zarządzania firmą. Wyżej wymienione obiekty obsługiwane są przez uczniów szkoły.
      Jest to wiodąca placówka w zakresie kształcenia w zawodach ekonomicznych, handlowych
i usługowych we Lwowie
, a tym samym najbardziej odpowiednia do nawiązania efektywnej współpracy.

Historia współpracy

październik 2003r. - udział nauczycieli naszych szkół w konferencji "Systemy edukacyjne w Polsce i na Ukrainie ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia zawodowego" zorganizowanej przez ODN
w Przemyślu.

grudzień 2003r. - wizyta nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Przemyślu we Lwowie - rozmowy dotyczące współpracy szkół, wymiany młodzieży, realizacji wspólnych projektów i przedsięwzięć, poznanie bazy dydaktycznej szkoły partnerskiej oraz sposobów kształcenia i odbywania praktyk zawodowych.

13 -15 maja 2004r. - wizyta delegacji ukraińskiej w Przemyślu - podpisanie Deklaracji współpracy.

Tekst: Zenona Koziak

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!