Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

Współpraca z Paderborn

      14 maja 1993 r. Prezydent Przemyśla Mieczysław Napolski oraz Burmistrz Miasta Paderborm
w Westfalii Wilhem Lűke podpisali Deklarację Przyjaźni
.

      W Paderborm od lat funkcjonuje Ludwig-Erhard-Schule, szkoła o podobnym profilu kształcenia jak Zespół Szkół Ekonomicznych w Przemyślu. Szkoła w Paderborn szczyci się ponad 100-letnią tradycją, funkcjonuje bowiem od roku 1893. Obecnie nosi imię Ludwiga Erharda twórcy i realizatora 'niemieckiego cudu gospodarczego' po drugiej wojnie światowej.

      W czerwcu 1994 r. Przemyśl odwiedziła delegacja miasta Paderborn na czele z Burmistrzem Wilhelmem Lűcke i dwaj nauczyciele Ludwig-Erhard-Schule, Arnold Gärtner oraz Martin Benkert.
Właśnie z ich inicjatywy, a także przy pomocy radnych miasta Przemyśla doszło do pierwszego kontaktu naszej szkoły i Ludwig-Erhard-Schule.

      W maju 1996 r. delegacja naszej szkoły w składzie:

odwiedziła Ludwig-Erhard-Schule w Padeborn z zamiarem poznania niemieckiej szkoły i skonkretyzowania warunków współpracy.

      We wrześniu 1997 r. gościła w naszej szkole delegacja nauczycieli z zaprzyjaźnionej szkoły
w Paderborn:

Został przedyskutowany program współpracy, terminy wizyt.

      W pierwszym spotkaniu młodzieży Zespołu Szkół Ekonomicznych z Przemyśla i Ludwig-Erhard-Schule z Paderborn, które miało miejsce od 14-20 marca 1998 r. wzięło udział 20 uczniów i 3 nauczycieli. Podczas pobytu został podpisany 'Dokument przyjaźni'.
Na podstawie tej umowy najważniejszym zadaniem naszej współpracy jest wymiana uczniów w celu pogłębiania przyjaźni i wszechstronnej współpracy między narodami. Rewizyta uczniów Ludwig-Erhard-Schule w Przemyślu odbyła się w dniach 14-19 czerwca 1999 r.

      Kolejne spotkanie młodzieży w Paderborn miało miejsce w dniach 12-20 listopada 1999 r., a wizyta gości niemieckich w dniach 27 maja - 1 czerwca 2000 r. Wymiana uczniów naszych szkół odbywa się każdego roku.

      Od ubiegłego roku współpraca poszerzyła się o praktyki odbywane przez uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Przemyślu w Paderborn.
      W lipcu 2003 r. dwaj uczniowie klasy 4f Marek Tyczka i Tomasz Żurawski odbywali 4-tygodniową
praktykę w Urzędzie Miasta Paderborn.

      Prowadzenie programu współpracy i wymiany młodzieży daje możliwość lepszego poznania języka, kultury, pozwala na przełamanie barier i pokonanie stereotypów polsko-niemieckich. Nawiązano wiele przyjaźni, które utrzymują się nawet po skończeniu nauki w szkole.

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!