Zespół Szkół Ekonomicznych
noflash
Zespół Szkół Ekonomicznych im.K.K. Baczyńskiego w Przemyślu
e-mail: zseprzem@poczta.onet.pl | phone 16-678-33-02

Prezentacje projektów klasy 1c - 23.III.2004 r.
Prezentacje multimedialne wykonane w ramach przedmiotu:
wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji - opiekun p. Urszula Klamut

Zdjęcia: Urszula Klamut

Copyright © 2004-2012 All rights reserved!